Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna och Norrbottens Kommuners projekt ”Älvspecifik Laxförvaltning” har nu avslutats. Det unika treåriga projektet har skapat en modell för framtidens laxförvaltning.

Så kallad ”älvspecifik förvaltning” är vad som nu ska visa vägen framåt för laxförvaltning inom Sveriges östersjölaxälvar. Älvspecifik förvaltning innebär att de lokala förutsättningarna för varje laxbestånd ska styra hur dessa bestånd sedan ska förvaltas. Projektet har kombinerat praktiska fiskevårds- och förvaltningsinsatser med lärdomar från laxförvaltning i övriga världen för att skapa en modell för framtidens laxförvaltning.

Exempel på åtgärder i Råneälven
Under projekttiden har en rad åtgärder provats i Råneälven. Älven har haft ett ökande antal återkommande laxar på senare år och älven rankas nu som en modern och ekologisk hållbart förvaltad laxälv som erbjuder mycket god chans att fånga vild Östersjölax. Detta har gett en marknadsförings-boost för områden och inte minst skapat en världsklassig upplevelse för sportfiskare.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera