Annons

 i Eko/Miljö

Det är ett litet antal gäddor som vandrar upp från havet för att leka i kustnära vatten på Öland, det visar att fiskevårdsåtgärder är nödvändiga.

På Öland provfiskas under våren åtta vattendrag, varav tre där fiskevårdsåtgärder genomförts de senaste två åren. Resultaten bekräftar den generella uppfattningen om svaga rovfiskbestånd runt ön. Gädda har visserligen fångats i sex av dessa, men endast i antal mellan tre och tio individer i alla utom ett där ett trettiotal gäddor vandrat upp. 

Våtmarksrestaureringarna som nu genomförs i LONA-projektet Ölandsvatten är mycket viktiga då gäddbestånden på kusten är små, isolerade och minskande. Predationstrycket är högt från ökande bestånd av storspigg som äter yngel och från sälar som äter vuxen fisk.

läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!