Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Puckellaxen är en främmande art i Sverige. Puckellaxar har en tvåårig livscykel och leker vartannat år och nästa lek förväntas 2023. Länsstyrelsen uppmanar fiskare i länet att rapportera in eventuella fynd samt att avliva de puckellaxar som fiskas upp.

– Det är viktigt att vi får information om artens utbredning i länet genom att allmänheten rapporterar in sina fynd, säger Erika Axelsson, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Hallands län.

Vad finns det för risker med puckellax?

Puckellaxen är för Sverige en främmande art som riskerar att påverka våra vildlaxstammar negativt, då det kan uppstå konkurrens om föda, lek- och uppväxtområden. Det finns också en stor risk att de är bärare av sjukdomar och parasiter som kan drabba lokala bestånd… Läs hela nyheten hos Länsstyrelsen 

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera