Annons

 i Eko/Miljö


Rekofiske.se
– sportfiskarens guide till ett långsiktigt hållbart sportfiske är sannolikt Sveriges grönaste och mest miljö- och fiskevårdsinriktade sportfiskesajt. En inspirationskälla och kunskapsportal för den miljö- och fiskevårdsintresserade sportfiskaren och andra som har ett intresse av att värna de Svenska fiskevattnen, fiskresursen och ett långsiktigt hållbart sportfiske på naturliga bestånd. Det uttalade syftet med sajten är att öka sportfiskarnas miljö- och fiskevårdskunskaper, samt deras personliga engagemang och ansvar för miljö- och fiskevården. Sajten är också det Svenska Rekofiskets officiella hemsida, en modernt fiske vars regler, principer och riktlinjer syftar till en grönare utveckling av det Svenska sportfisket.

Rekofiske.se har som grundläggande idé att på ett enkelt och nutidsorienterat sätt förmedla grundläggande miljö- och fiskevårdskunskaper, till alla som har ett intresse av ett långsiktigt hållbart sportfiske och en hållbar förvaltning av den Svenska fiskresursen. Ambitionen är att sajten skall utvecklas i takt med att sportfisket, samhället och miljö- och fiskevården förändras.

Det Svenska sportfisket genomgår en ständig utveckling på en mängd olika områden. Innovationsförmågan när det gäller sportfiskemetoder, beten, rullar, spön och annan fiskeutrustning har sannolikt aldrig varit större än den är idag och sportfisket har de senaste åren både breddats och fördjupats på en mängd olika områden. Olika intressenter inom den Svenska sportfiskegemenskapen är direkt delaktiga i utvecklingen av sportfisket och olika sportfiskerelaterade aktiviteter. Ingen höjer idag på ögonbrynen när enskilda sportfiskare, sportfiskeprofiler, guider, sportfiskemedier och andra, aktivt påverkar hur olika aktiviteter kring sportfisket växer fram och/eller förändras. Detta kan tex gälla  utvecklingen av båtar, nya turist- eller äventyrskoncept, teknisk utrustning, film, fotografering och matlagning mm.

Däremot går utvecklingen inom det Svenska sportfisket på fiske- och miljövårdsområdena mycket trögt. Sportfiskarnas engagemang på dessa områden har i praktiken inte förändrats eller utvecklats nämnvärt på 20-30 år. En bit in på 2010-talet sträcker sig sportfiskarnas intresse fortfarande sällan längre än till nyttjandet av återutsättning (Catch & Release), flugfiske med hullinglös krok, traditionell restaurering av rinnande vattendrag (vanligtvis på ideell basis av ett begränsat antal entusiaster och/eller till att kritisera vattenkraftbolagen, yrkesfiskare eller andra som ses som konkurrenter om fiskresursen och fiskevattnen. Trots att en absolut förutsättning för ett långsiktigt hållbart sportfiske på naturliga bestånd är en livskraftlig vattenmiljö, så verkar inte fiske- och miljövårdsfrågorna vara speciellt prioriterade för de allra flesta av landets sportfiskare. Har Svenska sportfiskare viljan och kraften att påverka utvecklingen på dessa områden som är så extremt viktiga för sportfiskets framtid, eller är de istället på väg att låta sig drabbas av samma öde som yrkesfiskarna, att en vacker dag plötsligt upptäcka att de trots sina allt större båtar, fyllda till bredden med modern utrustning, ändå inte lyckas fånga någon fisk att tala om, inte ens om de reser till rikets mest avlägsna fiskevatten? Sajten Rekofiske.se har som mål att inte bara värna de Svenska fiskevattnens miljömässiga status, utan också att värna allmänhetens rätt att sportfiska i framtiden och att ge Svenska sportfiskare en mer tydlig, modern och i allmänhetens ögon trovärdig miljö- och fiskevårdsprofil.   

Rekofiske
, dvs ett rekorderligt ekologiskt sportfiske, är en grön sportfiskefilosofi sammansatt av ett antal regler, riktlinjer och etablerade principer inom miljö- och fiskevårdsområdena och som ger vägledning om hur det är möjligt att utöva ett sportfiske med mycket stor omsorg om naturmiljön. Ett Reko sportfiske karaktäriseras av en ekologisk grundsyn och bedrivs utifrån en ekosystemansats där sportfiskaren försöker finna en optimal balans mellan bevarande och nyttjande av olika naturresurser. En Rekofiskare eftersträvar att i största möjliga mån fiska i samklang med naturen, med stort personligt miljöengagemang och miljöansvar, på ett ekologiskt anpassat sätt, utifrån en god miljö- och sportfiskeetik, allt i syfte att efter egen bästa förmåga skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart Svenskt sportfiske på naturliga bestånd. En rekorderligt ekologisk sportfiskare verkar alltså långsiktigt och målmedvetet för ett så rent sportfiske som möjligt.

//Per Anders Persson

 Läs mer här -> Rekofiske.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera