Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Helgen 27-28 augusti hade Orsa besök av Älvräddarna som förlade sitt årsmöte 2016 dit. Värdar var organisationen Vattnets Vilja, där bland annat Jonas Rexefjord är en av de engagerade medlemmarna.

Runt Orsa finns ett antal kraftverk som är i skriande behov av renoveringar för att överhuvudtaget kunna leverera el i framtiden. Samtidigt lider Oreälven, som har en unik miljö med kalkrika berggrunder av dessa verksamheter. Älvräddarna tillsammans med värdarna för årsmötet menar istället att en nedmontering och återställning av miljön i dessa kraftverk totalt sett skulle vara bättre för miljön än att renovera dem och i samband med det bygga fiskvägar.

De fyra kraftverken dämmer upp strömmande områden som behövs för att öringen ska kunna hämta sig. Energiförlusten är inte större än att, om den anses behövas ersättas trots stora elöverskott de senaste åren, enkelt skulle ersättas med ett 20-tal vindkraftverk av modern typ. Kraftverken heter Hansjö, Unnån, Skattungbyn och Furudal.

Älvräddarna uppmärksammade under årsmötet den extremt dåliga affären som Orsa Besparingsskog genomfört 2012 då de köpte ett antal i princip uttjänta småskaliga vattenkraftverk av Fortum. Minst fem av dem saknade dessutom giltiga tillstånd, och mycket kostsamma juridiska processer med efterföljande krav på fiskvägar och andra åtgärder i storleksordningen minst 15 miljoner väntar för tre av de åtta som fortfarande finns kvar i Orsa Besparingsskogs ägo. Investeringen låg i storleksordningen 70 miljoner kronor, och med dagens elpris går man i förlust sedan flera år.

Älvräddarna kommer fortsättningsvis i samarbete med Vattnets Vilja driva frågorna som berör Orsa med närområde.

Christer Borg, ordförande Älvräddarna, 0706-84 74 31

Lars Lindström, styrelseledamot Älvräddarna, 070-660 36 96

Älvräddarnas framgångar brukar tillskrivas den respekt organisationen vunnit i alla läger för kunnighet och saklighet. Det är de ovedersägliga och tunga sakargument, oförtröttligt framförda, det är folkopinionerna, främst i älvdalarna men också i övriga landet, som tvingat fram de politiska bevarandebesluten.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!