Annons

 i Blogg 2013

Den mexikanska Vaquita-tumlaren är världens mest utrotningshotade val. Forskare uppskattar att det i juni 2017 fanns mindre än 30 individer kvar. Det största hotet mot Vaquitan är att den ofta fångas som bifångst vid nätfiske. I jakten på alternativa fiskemetoder som kan rädda valen tar mexikanska forskare och fiskare nu hjälp av SLU:s experter på redskapsutveckling.

Vaquitan ((Phocoena sinus), kallas också Kaliforniatumlare och lever bara i Californiaviken, ett område som är rikt på fisk och vida känt för sin produktivitet. Det garnfiske som hotar Vaquitan är visserligen förbjudet i viken, men det pågår fortfarande ett omfattande illegalt garnfiske bland annat efter den eftertraktade fisken totoba.

– Fiskenäringen är mycket viktig för området, och det finns ett stort behov hos de småskaliga fiskare som försörjer sig på fisket att hitta alternativa redskap. Det är en viktig del i arbetet för att skydda Vaqutian, säger Sara Königson, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU (SLU Aqua).

Program Sälar och fiske vid SLU Aqua har under lång tid arbetat med att utveckla alternativa fiskeredskap som kan används istället för garn. Forskargruppen har bland annat utvecklat burar för fångst av torsk, som idag används kommersiellt i vissa områden. Ett alternativ som är lovande både i Sverige och i Mexiko är en not utvecklad för att användas på mindre båtar i ett småskaligt fiske. I Mexiko använder många fiskare mindre öppna båtar så kallade pangas och där skulle detta system kunna fungera bra. Det finns redan en trål som utvecklats för dessa fisken, men en not påverkar bottnarna mindre och anses vara ett mer skonsamt och miljövänligt redskap.

Den mexikanska delegationen som besöker SLU Aqua på plats hos fiskare i Ystad kommer att få se det burfiske som utvecklats på senare år, men också fiske med de så kallade pushup-fällorna, som används för att fiska torsk och piggvar i söder och lax i norr. Om vädret tillåter läggs stort fokus på att komma ut på sjön och ge fiskarna möjlighet att prova på fisket i praktiken.

– Samarbetet mellan Mexiko och Sverige när det gäller redskapsutveckling har pågått i flera år, och vi hoppas att de nyutvecklade redskapen ska skapa möjligheter för det småskaliga fisket i Mexiko. Det är fantastiskt givande att få vara del i arbetet att bevara Vaquitan, men också att få arbete för ett hållbart småskaligt fiske i Mexiko, säger Sara Königson.

Kontakt:

Sara Königson, forskare, Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), sara.konigsson@slu.se, 070- 221 59 15

Läs mer om program Sälar och fiske http://www.salarochfiske.se/

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!