Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Havs- och vattenmyndigheten har beviljat 26,6 miljoner kronor i bidrag till länsstyrelserna för att bekämpa eller förhindra spridning av invasiva främmande arter i akvatiska livsmiljöer.

25 projektansökningar har beviljats och flera av dem är samarbeten mellan län.

– Det är positivt att det finns ett så stort intresse och engagemang från länsstyrelserna, säger Andrea Ljung, samordnare för invasiva främmande arter på Havs- och vattenmyndigheten.

– Projekten kommer att pågå under 2022 och 2023. Totalt kom det in 39 ansökningar. De 25 projekt som finansieras fokuserar bland annat på sjögull, vattenpest, smal vattenpest, svartmunnad smörbult och signalkräfta.

Havs- och vattenmyndigheten samordnar arbetet mot invasiva främmande arter som lever i vatten. Länsstyrelserna ansvarar för åtgärder och utrotning av invasiva främmande arter.

Läs mer om invasiva främmande arter

Sportfiskeprylar

 

 


Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera