Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Pressmeddelande:

Den långväga vandrande laxen möter många hinder på sin väg från strömmande vatten till hav och tillbaka. Därför är laxförvaltningen en stor utmaning och åsikterna om hur laxen bäst ska förvaltas är många. Den 15 mars bjuder Sportfiskarna in till ett heldagsseminarium med fokus på laxförvaltningen i Norrbotten och Bottenviken.

Efter ett år som 2010 då alldeles för få vilda leklaxar vandrade tillbaka till sina älvar är laxfrågan extra het. I Norrland finns goda möjligheter för att utveckla landsbygden med hjälp av laxen. Men då krävs också åtgärder för att säkerställa att laxen kommer att finnas i livskraftiga bestånd även på längre sikt.
– Det är viktigt att alla som jobbar med laxfrågor eller nyttjar laxen på olika sätt träffas och diskuterar hur vi gemensamt kan uppnå en hållbar förvaltning av Östersjölaxen, säger Christina Lindhagen från Sportfiskarna.

Under dagen ger olika aktörer sin syn på laxförvaltningen och EU-kommissionens kommande laxförvaltningsplan diskuteras. Den kommande förvaltningsplanen kommer sannolikt att vara ett viktigt verktyg i arbetet för att säkra Östersjölaxens fortlevnad. Det är för närvarande mycket på gång som kommer att påverka framtiden för Östersjöns laxbestånd.
– Särskilt aktuellt är till exempel det ökade långlinefisket till följd av drivgarnsförbudet som trädde i kraft 2008, samt att regeringen under året kommer att ta ställning till om Sverige fortsättningsvis ska kunna sälja lax med höga dioxinhalter, berättar Christina Lindhagen.

Datum: 15 mars 2011
Tid: 10-16
Plats: Länsstyrelsen i Norrbotten, Stationsgatan 5, Luleå. Lokal Stora Björn.

Press inbjuds att delta i hela eller delar av seminariet.

-> Program

Information:
Christina Lindhagen, christina.lindhagen@sportfiskarna.se, 08-410 80 621
Glenn Douglas, glenn.douglas@sportfiskarna.se, 0920-755 56

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera