Annons

 i Eko/Miljö

Sjögräsängar är mycket populära att fiska i runt om i världen, och det måste vi nu ta hänsyn till för att kunna bedriva ett hållbart fiske. Det visar en ny global studie av forskare från Stockholms universitet, Swansea University och Cardiff University.

– Det har inte uppmärksammats tidigare hur vanligt det är att man använder sjögräs, marina blomväxter, som en miljö att fiska i runt om i världen. Det spelar ingen roll om det är ett rikt land eller ett fattigt land, om det finns sjögräs använder människor dessa områden för fiske, säger forskaren Lina Mtwana Nordlund vid Stockholms universitet.

Åtgärder för förvaltning av havsområden har hittills främst riktats mot till exempel korallrev och fiske generellt men sjögräsängar har kommit i skymundan, speciellt på global nivå. Att veta hur sjögräsängar används är viktigt för att vi ska kunna fiska på ett så hållbart sätt som möjligt, så att vi även i framtiden kan fiska i sjögräs. Om man inte vet varför man fiskar i sjögräs, vilka redskap som används och vad man fångar, hur ska man då kunna förvalta resursen på bästa sätt?

Lina Mtwana Nordlund har under lång tid forskat om kvinnor som fiskar. Speciellt i fattiga länder är sjögräsfisket jätteviktig för kvinnor och barn, både för att kunna få proteinrik mat och som inkomstkälla. Det här fisket dammsuger sjögräset på allt som kan ätas eller säljas, till exempel musslor och krabbor. Ändå är detta nästan aldrig medräknat i fiskefångster eller inkluderat i fiskeförvaltning, säger Lina Mtwana Nordlund.

Forskarna har tittat närmare på 36 områden i världen såsom södra Australien, USA, Östafrikas kust och även den svenska västkusten. Av alla de undersökta områdena är Sverige det land med mest begränsat sjögräsfiske. Tidigare var ålfiske vanligt i sjögräsängar, det vi i Sverige kallar ålgräsängar. Sedan 2007 råder dock ett generellt förbud att fiska ål i Sverige, även om det fortfarande finns fiskare med specialtillstånd.

– Fritids- och sportfiskare fiskar i närliggande, något djupare områden omkring ålgräsängar men ibland även i ålgräset. Det man ofta är ute efter är havsöring, torsk, gråsej, bleka, vitling och makrill. Det begränsade fisket i ålgräsängar i Sverige beror till viss del på att fritids- och sportfisket är reglerat genom bland annat regler kring minimimått för fångst, regler för redskap och maskstorlekar samt fiskestopp vid fredningstider, säger medförfattaren och forskaren Martin Gullström vid Stockholms universitet.

  • – Sjögräsängars utbredning minskar i hela världen och vi behöver agera nu för att stoppa detta. Det faktum att sjögräsängar är viktiga för fisket är ännu ett skäl för att vi måste uppmärksamma värdet av sjögräs, säger Lina Mtwana Nordlund.

Kontaktuppgifter: Lina.Mtwana.Nordlund@su.se eller telefon +255774881238 (Tanzania)

Artikeln i Fish & Fisheries är gratis att läsa och finns här: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/faf.12259/full

En blogg som sammanfattar artikeln finns att läsa här (på engelska): https://linamtwananordlund.wordpress.com/2017/11/17/seagrass-is-a-key-fishing-ground-globally/

 

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder.
En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera