Annons

 i Magazinet

Sportfiskarnas har tidigare anmält en omfattande olovlig muddring i Fållnäsviken i Stockholms södra skärgård. Trots obefintligt stöd från länsstyrelsen och avslag i Mark – och miljödomstolen har Sportfiskarna fortsatt driva ärendet. Nu har Miljööverdomstolen gett klartecken till att pröva målet. 

– Vi måste stoppa smygexploateringen av skärgården. I vårt överklagande kräver vi att markägaren ska söka tillstånd för muddringen i efterhand, och att det i tillståndet då ska ställas krav på antingen kompensationsåtgärder eller att markägaren ska betala en fiskeavgift, kommenterar Tobias Fränstam, fiskevårdsansvarig på Sportfiskarna Region Mälardalen.

Förödande exploatering i skärgården
Olovlig strandexploatering och muddringsingrepp sker kontinuerligt i huvudstadens hårt utsatta skärgård. Nästan hälften av alla reproduktionsområden för fisk är idag exploaterade och varje år nyexploateras ungefär 0.5% av kvarvarande miljöer. Nära tätorter är exploateringstakten ännu högre, ca 1 % per år, enligt en undersökning från 2014.

Pinsamt agerande av Länsstyrelsen i Stockholm
Trots att omfattningen och skadeverkningarna av exploateringen är väl belagd och trots att muddringen i Fållnäsviken gjordes utan tillstånd och omfattade uppskattningsvis 1 690 m³ har länsstyrelsens ansvariga handläggare inte ansett att ärendet varit värt att driva vidare trots otaliga påstötningar. Sportfiskarna har dock envist fortsatt att samla bevis för att muddringarna i Fållnäsviken både är olovliga och skadliga för kustmiljön och fiskbestånden. Efter att ärendet uppmärksammats av SR Ekot gjorde dock miljöskyddschef Lena Pettersson på Länsstyrelsen i Stockholm, en kovändning och utlovade att ” länsstyrelsen sannolikt ska polisanmäla muddringen”.

– Det finns många skäl till att vi vill få rätt om Fållnäsviken. Det är en kraftig urholkning av lagen att man olovligt kan muddra utan någon påföljd. Målet är viktigt eftersom det kan bli prejudicerande då det nu är uppe i högre instans, och det i princip inte finns någon praxis från liknande mål. Det är nu även dags att länsstyrelsen gör sitt jobb som tillsynsmyndighet, säger Christina Lindhagen, sakkunnig på Sportfiskarna.

Ett yttrande från experter på SLU Aqua som bifogades överklagan ger Sportfiskarna rätt:

”Det är myndigheternas ansvar att se till att man blir mer restriktiv med dispenser från strandskydd och tillstånd för vattenverksamhet. Dagens hantering erbjuder inte kustzonens växter och djur det skydd som avsetts i lagstiftningen. Att man inte vidtar rättsliga åtgärder när man upptäcker olagligt utförda muddringar, dylikt den i Fållnäsviken, är ett tecken på ett systemfel när det gäller tillståndshanteringen.”

Lyssna här på ett inslag om fallet Fållnäsviken på SR Ekot.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!