Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet gör en satsning på forskning som ska ge bättre underlag för framtidens fiskeförvaltning, och utlyser tre doktorandtjänster samt en post-doc-tjänst. I fokus ligger högaktuella frågor som fritidsfiske och främmande, invasiva arter.

– Vi har valt att satsa på ämnen som har hög relevans för fiskeförvaltningen och som är viktiga för att vi ska få ett hållbart nyttjande av våra akvatiska resurser, säger Joakim Hjelm, ställföreträdande prefekt vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

För att öka skyddet för det västra torskbeståndet i Östersjön införs från och med 2017 en fångstbegränsning också för fritidsfisket där, ett beslut som väckt debatt. En av de blivande doktoranderna på SLU Aqua ska studera vilka effekter fritidsfisket har på just det torskbeståndet.

– Fritidsfisket har en stor social och ekonomisk betydelse, men kan också ha stor påverkan på dödligheten av fisk och skaldjur. Det ställs allt större krav bland annat via EU, att Sverige ska ha tillförlitlig statistik på fritidsfisket, men det handlar också om att utveckla nya metoder för datainsamling av fritidsfiske, säger Joakim Hjelm.

Även lax är en ekonomiskt viktig art för det svenska fisket. Förvaltningen är komplex eftersom laxen lever i allt från små bäckar, till älvar och i havet. Hur man på bästa sätt ska mäta hur mycket lax det finns i vattendragen, och hur det kopplar till vattendragens kvalité samt till mängden lax som återvänder till vattendragen blir uppgiften för doktorand nummer två.

Den tredje doktoranden ska arbeta med främmande, invasiva arter vilket är ett tilltagande problem i Sverige och kan hota bestånden av inhemska arter. Som modellart i projektet används den svartmunnade smörbulten, som har etablerat sig ordentligt i de södra och mellersta delarna av Östersjön. I provfisken som SLU Aqua genomfört utanför Muskö fångades exempelvis fem gånger fler individer av den i år jämfört med fångsterna ifjol.

SLU Aqua utlyser också en tvåårig post-doc-tjänst som ska undersöka fiskefria områden, och hur dessa kan användas för fiskeförvaltning och områdesskydd. Lek- och uppväxtområden för fiskar hotas ofta av mänskliga aktiviteter som muddring, båttrafik, övergödning och fiske under lekperioden, med försämrad fiskrekrytering som resultat. I doktorandarbetet utreds hur fiskeförbud i specifika områden kan motverka denna försämring.

Läs mer om respektive tjänst:

Fritidsfiske: karakterisering, kvantifiering och biologiska effekter på naturresurserna

Betydelsen av täthetsberoende faktorer för laxfisk i större rinnande vatten

Ekologiska effekter och lokal anpassning hos invasiva arter

Fiskefria områden i fiskförvaltning och områdesskydd

För mer information:

Joakim Hjelm, ställföreträdande prefekt, Institutionen för akvatiska resurser, SLU, 
joakim.hjelm@slu.se , 010-478 40 64

Erik Petersson, professor och studierektor för forskarutbildningen, Institutionen för akvatiska resurser, SLU, erik.h.petersson@slu.se , 010-478 42 39

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!