Annons

 i Eko/Miljö

En nyligen genomförd studie av 52 svenska sjöar visar att varmare och brunare vatten resulterar i en minskad produktion av biomassa och därmed mindre med abborre i sjöarna.

Fenomenet att sjöar och vattendrag på norra halvklotet blir allt brunare har noterats under de senaste årtiondena. Vattnet färgas av att mer organiskt material och järn sköljs ut i vattendragen från omkringliggande mark. Ökande koncentrationer av dessa ämnen gör att vattnet gradvis blir brunare. Varmare klimat med längre växtsäsong samt minskad försurning är bland de främsta orsakerna till det brunare vattnet. Med brunare vatten minskar produktionen av olika organismer i vattnet, bland annat bottenlevande organismer, då solljuset inte längre når ner lika djupt i vattnet.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!