Annons

 i Notiser

Det ser ut som om harrbeståndet i Vättern minskat de senaste åren, och tyvärr tyder mycket på att det minskar allt snabbare. Det är Fiskeriverket som i en skrivelse föreslår ett totalt fångstförbud på harr som en konkret åtgärd på problemet. Fiskeriverket understryker att det saknas ett enskilt dataunderlag, men att det samlade kunskapsläget visar att harrbestånden minskar i snabbare takt.

Läs mer här -> Länsstyrelsen Jönköping
Läs hela rapporten i PDF här -> Fiskeriverket

//Sebastian Wiman

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera