Annons

 i Eko/Miljö

Havens fiskbestånd är hårt pressade av långvarigt och intensivt fiske, och traditionell fiskodling i öppna kassar är förknippad med stor påverkan på omgivningen. Samtidigt är fisk och skaldjur bland det nyttigaste vi kan äta. Just därför forskas det på olika odlingssystem som kan ge maximal nytta med minsta möjliga miljöpåverkan. 

Idag har vi ett blygsamt marint vattenbruk i Sverige, med fokus på odling av blåmusslor. Men potentialen är enorm, och våra kustsamhällen har både kunskap och en lång tradition av att hantera och förädla fisk och skaldjur.

– Ett modernt och hållbart vattenbruk skulle kunna vara en ersättnings- eller sido-näring till fisket, som både ger arbetsmöjligheter och aktivitet i kustkommunerna, säger Kristina Snuttan Sundell, verksamhetsledare för Swemarc, ”Swedish mariculture research center” inom Centrum för hav och samhälle vid Göteborgs universitet, som fokuserar just på hur ett framtida marint vattenbruk skulle kunna se ut.

Försök pågår för att bland annat titta på system med flera arter, där varje art fyller en funktion för att säkra kretsloppet av näringsämnen, och kan tas omhand kommersiellt. Hummer och havskatt, som har ett högt marknadsvärde, kan till exempel odlas i kombination med blåmusslor och alger.

Odling av alger är en form av vattenbruk med stor potential. I södra delen av Kosterhavets nationalpark ligger Sveriges första odling av sockertång. Arten växer mycket snabbt, och kan användas direkt som mat, eller förädlad till en mängd olika produkter. Fördelen med odling i havet är att ingen bördig odlingsmark på land behöver användas. Odlingen behöver varken vattnas eller gödslas. När den väl placerats ut i havet sköter den sig själv tills det är dags att skörda. Kanske kan algbonde vara ett framtidsyrke?

En mängd olika nyttor, eller ekosystemtjänster, kan fås från havet. Tidningen Västerhavet har i år temat ”Havet som resurs” och undersöker de olika möjligheter som ett friskt hav kan erbjuda. Förutom artiklar om vattenbruk ges svar på frågor som ”Vem äger havet?”. I tidningen behandlas även ämnen som vågenergi, havet som arbetsplats eller rent av som en resurs av skönhet.

Rapporten Västerhavet ges ut av Kontaktgrupp Hav, ett nätverk för forskningsinstitutioner, myndigheter och fristående organisationer som arbetar med havsmiljöfrågor i Skagerrak, Kattegatt och Öresund.

Tidningen Västerhavet finns att beställa eller läsa på nätet här:
http://havsmiljoinstitutet.se/vasterhavet-2016

Eller bläddra och läs direkt: Västerhavet 2016

Kontakt:

Vattenbruk: Kristina Sundell, institutionen för biologi och miljövetenskap och Swemarc, Göteborgs universitet
031-786 36 71
kristina.sundell@bioenv.gu.se

Odling av alger: Fredrik Gröndahl, industriell ekologi vid KTH och Seafarm, 
0706-36 31 50
fgro@kth.se

Redaktör: Marie Svärd, Havsmiljöinstitutet och Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet
031-786 37 27
marie.svard@gu.se

Havsmiljöinstitutet arbetar för en ökad förståelse kring miljösituationen i havet och vad som påverkar den. Med analyser och synteser bistår institutet beslutsfattare, myndigheter och organisationer med aktuell och tvärvetenskaplig kunskap som kan användas vid beslut om hur havet ska förvaltas. Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera