Annons

 i Mässor

Lokal ideell fiskevård är viktig: 100 000 sportfiskare beräknas årligen lägga ner omkring 920 000 dagar på fiskevård. Sportfiskarna är stolta över att kunna bidra till detta ovärderliga ideella fiskevårdsarbete genom Sportfiskarnas fiskevårdsfond. I år delar Sportfiskarna ut 200000 kronor.

– I en tid då statsanslagen för vattenmiljöarbetet dras ned och då ideellt arbete får allt svårare att hitta finansiering är det av största vikt att vi själva kan stötta den lokala fiskevården, kommenterar Stefan Nyström, Sportfiskarnas generalsekreterare.

De 15 projekt som får bidrag ur Sportfiskarnas Fiskevårdsfond 2013 spänner över ett brett register. Allt ifrån Jämtflugans handfasta arbetet med biotopvård i Hårkan till Fliseryds Sportfiskeklubb som ska göra en genetisk analys av Emåns havsöring.

– Lokalt fiskevårdsarbete är ofta konkreta åtgärder som bidrar till arbetet med att nå de vattenrelaterade miljömålen och EU:s vattendirektiv. Med ett större statligt stöd kunde arbetet utökas och mer åtgärder genomföras, säger Stefan Nyström.

Sportfiskarna anser att det behövs långt mer pengar till fiskevården och att de minskande medel staten skjuter till är högst otillräckliga. I år tilldelas länen blott 12 miljoner kronor till fiskevård från Havs- och vattenmyndigheten.  Mer resurser till fiskevård är nödvändigt både för hotade fiskbestånd och för regional utveckling av sportfiskebaserade verksamheter som fisketurism. Att stötta lokala fiskeföreningars arbete är även mycket kostnadseffektivt. Många fiskeföreningar utför värdefullt arbete helt ideellt och med små medel regel i samarbete med länsstyrelser och kommuner.

– Det är viktigt att komma ihåg att sportfiske är en av Sveriges bredaste folkrörelser med cirka 2 miljoner utövare. Sportfiskebranschen är också en växande näring som omsätter flera miljarder samtidigt som fiskbestånden beskattas skonsamt och ekologiskt uthålligt, avslutar Stefan Nyström.

Utdelning på årets Sportfiskemässa
Ett lokalt samarbetsprojekt som beviljas medel och som kommer att uppmärksammas på årets Sportfiskemässa är Motala Flugfiskare och Habo Sportfiskeklubb som ska inventera Vätterns hotade harrbestånd. Klockan 16.30 kommer de lokala fiskevårdarna att motta en symbolisk check på 15 000 kronor på Sportfiskemässans stora scen.

Mer information:
Anders Karlsson, fiskevårdsansvarig, 040-685 87 31
Per Göran Jönsson, 040-787 21

2013 års bidragsmottagare är: 
• Motala Ffk tillsammans med Habo Sfk – Inventering av Vätterns harrbestånd
• Ljusdals Fvof – Biotopåtgärder i Leån
• Lysekils Sfk – Förstudier inför biotopåtgärder i övre delen av Ormeå
• Lysekils Sfk – Förstudier inför biotopåtgärder i Skårvebäcken
• Helsingborgs Sf & fiskevårdsklubb – Biotopförbättringar i Rönneå
• Projekt Leduån – Ekologisk restaurering av Leduån
• Fk Jämtflugan – Biotopvård i Hårkan
• Habo Spfk – Kalkning av sjöar på Hökensås
• Täby Fvof – Biotopvård i Ullnaån, Rönningebäcken, samt inflödet i Ullnasjön
• Fliseryds Spfk – Genetisk analys av Emåns havsöring
• Sfk Atletfiskarna – Stärka öringbeståndet i Kolbäcksån 
• Storöringens Fk – Biotopvård i Årsjöbäcken
• Roxen Fvof – Utredning kring skarvförvaltning i Roxen
• Sfk Malen – Biotopvård i Horsabäcken
• Jumkilsåns Vvs – Biotopvård i Jumkilsån

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera