Annons

 i Eko/Miljö

Medlemmar i fiskeklubbar och fiskevårdsföreningar lägger årligen ner hundratusentals arbetsdagar helt ideellt på fiskevårdsåtgärder runt om i landet.

I år delar Sportfiskarna ut 200 000 kronor från förbundets fiskevårdsfond till detta värdefulla lokala fiskevårdsarbete.

– Det ideella arbete som utförs lokalt av olika föreningar är både mycket kostnadseffektivt och viktigt för att regionalt förbättra vattenmiljön. Förbundet ser det som nödvändigt att mer medel omsätts i fiskevårdsåtgärder, även ansvariga myndigheter borde i högre grad fördela medel till konkreta åtgärder, kommenterar Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren.

Bland de åtta projekt som får bidrag ur Fiskevårdsfonden kan nämnas:

Storöringens Fk i Timrå som beviljats medel för ”Undanröjande av vandringshinder i Sågbäcken”, Fiskevårdsnätverket Göteborg som satsar på ”Biotopvård i Haga å” och Motala Flugfiskare som ska jobba för harren i Vättern med projektet ”Komplettering av lekbottnar i Kärrsbyån”.

Kontakt:

Markus Lundgren, fiskevårdschef width=0031-83 44 62

Per Göran Jönsson, width=0040-787 21

2015 års bidragsmottagare:

  • Holjeåns Fvof, Näsum – Projekt Holjeån.
  • Lule Älvdals Serviceorgan – Bidrag för resor och logi vid samråds- och samverkansmöten.
  • Storöringens Fk, Söråker – Undanröjande av vandringshinder i Sågbäcken.
  • Fiskevårdsnätverket Göteborg – Biotopvård Haga å.
  • Jumkilsåns Vattenvårdssällskap, Uppsala – Biotopvård på delsträcka av Jumkilsån.
  • Motala Flugfiskare – Komplettering av lekbottnar i Kärrsbyån.
  • Sällskapet Sportfiskare Göteborg – Biotopvård Rolfsån.
  • Sfk Malen, Skällinge – Undanröjande av vandringshinder i Himleån.

Sportfiskarna slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och arbetar för friska fiskbestånd i friska vatten. Sportfiske är en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med två miljoner utövare som varje år lägger mer än fem miljarder kronor på sitt fiske.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!