Annons

 i Eko/Miljö

Miljödomstolen beslutade för tre år sedan att Stackmoradammen ska rivas senast sista december 2014. Sportfiskarna har länge arbetat intensivt mot utbyggnadsplanerna i Oreälven och för en utrivning av dammen. Många gladdes därför åt domen, men i en ansökan till domstolen vill Fortum nu skjuta upp utrivningen.

– Det är pinsamt att det förhalas in i det sista i turerna kring Stackmoradammen, säger Christina Lindhagen från Sportfiskarna.

Stackmoradammen uppfördes utan tillstånd runt år 1860. Fortum har tidigare försökt upphäva Oreälvens skydd enligt miljöbalken och lagligförklara den svartbyggda dammen. Men alla instanser har sagt nej. Oreälven har höga natur- och friluftsvärden och är skyddad mot exploateringsföretag enligt miljöbalken. Älven har också ett bra harrfiske.

Som skäl för att skjuta upp rivningen anger Fortum att det finns en opposition mot en utrivning av dammen och att Orsa Besparingsskog vill se över möjligheterna att överta Stackmoradammen, då de menar  att kvarnbyggnaden har ett bevarandevärde . Det är intressant att detta argument förs fram nu, men inte under den tidigare prövningen då Fortum  ville riva Stackmoradammen för att uppföra ett nytt vattenkraftverk på platsen.

Sportfiskarna yrkar förstås att Fortums ansökan om villkorsändring avslås då det saknas stöd i lagen för detta. För att uppnå en god ekologisk status måste vandringsvägen öppnas snarast. Några alternativ finns inte.

– Vattenkraften har gått hårt åt vattendragen. Nu är det dags att gå till handling. Rivningen kommer att ge stora möjligheter till fisketurism på ett livskraftigt harrbestånd i det här området, säger Christina Lindhagen.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera