Annons

 i Eko/Miljö

En beståndsanpassad förvaltning av Östersjölaxen efterfrågades av flertalet deltagare när landsbygdsdepartementet nyligen höll nationella samtal om Östersjölaxen på KSLA.

Både myndigheter och olika intressegrupper slöt upp när Östersjölaxen diskuterades på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien 8 november. Syftet med dagen var att identifiera och prioritera åtgärder för en framtida förvaltning av Östersjölaxen.

– Sportfiskarna framförde bland annat hur vattenkraftsutbyggnaden, flottledsrensningen och uppbyggnaden av den europeiska fiskeflottan påverkat laxbestånden negativt. Men med miljöåtgärder och förändringar i laxförvaltningen kan vi få tillbaka ett sportfiske efter lax i världsklass och en ekonomisk utveckling i glesbygden samtidigt som vi säkrar våra laxbestånd, berättar Sportfiskarnas representant Glenn Douglas, tillika ansvarig för projekt ”Laxfiske framtidens besöksnäring”.
 
Efter inledande presentationer följde gruppdiskussioner med målsättningen att identifiera behov, problem och lösningar för en utveckling av laxförvaltningen. I gruppdiskussionerna ingick representanter från samtliga intressegrupper. En punkt som ständigt återkom var behovet av anpassad förvaltning för de olika laxbestånden för att bättre anpassa uttaget efter varje bestånds bärkraft. Bland annat uttryckte representanter från Länsstyrelsen i Västerbotten att de snabbt ville genomföra en beståndsanpassad förvaltning av länets bestånd. Många av landets svagaste vildlaxbestånd finns i Västerbotten, som exempelvis Rickleån, med uppskattningsvis endast 30-40 lekande laxar årligen.

– En beståndsanpassad förvaltning framstår som ännu mer viktig när vi ser hur beståndsutvecklingen går mot både starka bestånd i de nordligaste stora vildlaxälvarna medan ett antal bestånd i mindre laxälvar är fortsatt mycket svaga, kommenterar Glenn Douglas.

Mer information:
Glenn Douglas, 070-570 22 89,  glenn.douglas@sportfiskarna.se 

Projekt ”Laxfiske framtidens besöksnäring” är ett samarbete mellan Kommunförbundet Norrbotten och Sportfiskarna med syftet att utveckla besöksnäringen baserad på Norrbottens vildlaxälvar.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera