Annons

interfiske-daiwa-p
 i Magazinet

Sportfiskarna har nyligen åtgärdat ett vandringshinder i Bandlundsån på östra Gotland.

Ett vandringshinder ungefär 150 meter från mynningen av Bandlundsån på östra Gotland har effektivt stoppat vandringen för alla svagsimmande fiskarter. Uppströms hindret ligger en vegetationsrik damm med fina lekmöjligheter för flera arter.

Sportfiskarna har här tillsammans med markägaren kommit överens om en lösning för att bygga bort hindret och därmed skapa fri väg för bland annat gädda, abborre, id och mört. Länsstyrelsen har godkänt åtgärden efter vår anmälan om vattenverksamhet.

Arbetet som genomfördes under vecka 47 startade med att vi först sänkte av dammen och därefter satte ett nytt dämme på plats för att kunna arbeta med tröskling utan vatten nedströms hindret.

Eftersom markägaren vill ha kvar dammen och även möjligheterna att sänka av den har ett tömningsrör lagts i botten av vattendraget, genom det nybyggda dämmet och in i dammen.

Med rensningsmassor som låg bredvid ån, bestående av både lera och moränmaterial, kunde vi först bygga upp den nya åbottnen. Ovanpå har vi lagt både sten, grus och sand och vattnet rinner nu fint över kanten på dammen, med en fallhöjd nedströms på cirka två procent.

I vår kan vi förhoppningsvis se hela resultatet av åtgärden när dammen och vattendraget uppströms fylls av lekande fisk

Mer info: Lars Vallin, lars.vallin@sportfiskarna.se, 072-20 87 011

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!