Annons

 i Eko/Miljö

Vägövergångar är i fokus när Sportfiskarna under hösten inventerar vandringshinder i Göta älvs vattensystem.

Under hösten inventerar Sportfiskarna på uppdrag av Göta älvs vattenråd vandringshinder i biflöden till Göta älv nedströms Vänern. Göta älv är Sveriges vattenrikaste älv och hyser Sveriges troligtvis största fiskfauna. Utöver den livliga fartygstrafiken och vattenkraftsregleringen av huvudfåran är det stora problem med vandringshinder i biflödena till älven.

Ett fokus i projektet är vägövergångar. Antal vägövergångar inom Göta älvs avrinningsområde är flera tusen och många av dessa är partiella eller definitiva vandringshinder…

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera