Annons

 i Eko/Miljö

Nu är förhandlingen i miljödomstolen avklarad- snart startar grävmaskinerna arbeta med Kyrksjön, Sportfiskarnas största gäddfabrik hittills!

– Eftersom inga motstående intressen finns kring projektet kan man räkna med att vi kommer att få de tillstånd vi sökt. Dessutom har vi i dagarna fått besked om finansiering från EUs landsbygdsprogram för projektet så nu återstår bara det roligaste, att efter två års förberedelser äntligen få genomföra de praktiska åtgärderna, kommenterade en glad Nils Ljunggren, biolog på Sportfiskarna.

Tillsammans med markägarna och Botkyrka kommun driver Sportfiskarna sedan 2011 en restaurering av våtmarken Kyrksjön i ett avrinningsområde till Kaggfjärden i Botkyrka sydost om Stockholm.  Med bidrag från Havsmiljöanslaget har gruppen tillsammans med konsulter från företaget WRS tagit fram en plan för hur Kyrksjön ska kunna restaureras till en nära 30 hektar stor våtmark varav över 10 hektar anpassas särskilt för gäddlek.

Kyrksjön är en del av ett stort, tidigare utdikat, våtmarksområde i ett avrinningsområde till Kaggfjärden. Våtmarksområdet har varit ett viktigt lekområde för fisk i Kaggfjärden. Sportfiskarna har redan restaurerat lekområden för gädda i Snäckstavik i samma system, Kyrksjön ligger uppströms Snäckstavik och via restaureringen utökas möjligheterna ytterligare för gäddorna att reproducera sig. Den restaurerade våtmarken kommer även att gynna exempelvis vadare och änder och öka den biologiska mångfalden i området. Våtmarken i Kyrksjön är vidare en konkret åtgärd för att nå flera miljökvalitetsmål som till exempel Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Restaureringen av Kyrksjön är ett så stort projekt att det krävs tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Ansökan om tillstånd lämnades in under sommaren 2013 och den 10 december hölls förhandling för målet i Nacka tingsrätt där Mark- och miljödomstolen finns inrättad. Dan Arvidsson från Botkyrka kommuns miljöförvaltning, markägare Jan Wijkmark och Nils Ljunggren från Sportfiskarna fick där berätta för domstolen om hur projektet är tänkt att genomföras och hur en gäddfabrik fungerar i praktiken. Med på förhandlingen var även miljönämnden i Botkyrka kommun samt länsstyrelsen i Stockholms län som tillsammans kommer att ansvara för att tillstånden för våtmarken följs i framtiden.

Efter nära tre timmars diskussion vara alla kvarstående frågetecken utredda och rådman Anders Lillienau avslutade förhandlingen med att meddela att datum för domslut satts till den 21 januari 2014. Det innebär att det praktiska arbetet med Sportfiskarnas största våtmark hittills kan vara igång strax därefter!

Mer om projektet går att läsa på sidan 104 i Sportfiskarnas rapport Åtgärder för mer rovfisk.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera