Annons

 i Notiser

Sportfiskarna Region Syd avser att upphandla en experttjänst inom ämnesområdet akvatisk ekologi och fiskeribiologi för arbete inom projektet LIFE Connects.

Experttjänsten ska främst utgöra ett kvalificerat kompetensmässigt stöd till Sportfiskarna i rollen som ansvariga för uppföljning av projektets arbete med återställning av habitat i strömmande vatten. Men ska även kunna bistå i övrigt arbete som Sportfiskarna utför inom ramarna för projektet LIFE Connects.

Arbetsuppgifter
Experten ska kunna utföra följande arbetsuppgifter inom det ämnesområde som uppdraget omfattar:
•    Utforma och planera uppföljningsprogram för biologiskt återställningsarbete i strömmande vatten som även inbegriper utrivning av dammar och kraftverk.
•    Utföra kvalificerad fältprovtagning inklusive elfiske och telemetrimärkning av fisk samt utvärdera resultat från fiskräknare.
•    Genomföra utbildningar avseende fältprovtagningar i strömmande vatten samt organisera och genomföra guidningar och fältbesök i projektvattendrag.
•    Granska åtgärdsförslag och koppla dessa till relevanta uppföljningsprogram och potentiella forskningsstudier.
•    Samverka med forskare och forskningsinstitutioner inom pågående projekt.
•    Samverka med myndigheter, företag och intresseorganisationer och bistå med kompetens beträffande återställnings- och uppföljningsarbete i vatten.
•    Medverka och bistå i olika former av kommunikation beträffande återställnings- och uppföljningsarbete i strömmande vatten.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!