Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Lovande ambitioner i regeringens havsmiljöproposition! Regeringen presenterade idag en havsmiljöproposition med en rad förslag för att stärka havsmiljön och skydda fiskbestånden. Sportfiskarna är starkt positiva till inriktningen i förslagen men saknar tydliga besked om hur flertalet av åtgärderna ska genomföras.

Statsminister Ulf Kristersson, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari samt landsbygdsminister Peter Kullgren höll idag en pressträff för att presentera regeringens proposition för en levande havsmiljö. Av de åtgärder som presenterades kan nämnas:

– Förbud mot bottentrålning i skyddade områden.
– En utflyttning av trålgränsen till 12 nautiska mil i hela Östersjön, från Haparanda till Skanör, samt runt Öland och Gotland.
– Nytt etappmål till 2030 för att minska övergödningen. Här nämndes bland annat teknikutveckling, behovet av att arbeta utifrån varje avrinningsområde och en ny affärsmodell för att återvinning av kväve och fosfor.
– Ett utökat skydd av marina områden för att nå det internationella målet om att skydda 30 procent av havet, där 10 % då ska vara strikt skyddat.
– En stärkt förvaltning av säl- och skarvbestånden. Här nämndes allmän jakt på skarv samt ett påverkansarbete på EU för att häva förbudet mot att sälja sälprodukter.

Sportfiskarna noterar att Sverige inte har ensam rådighet över flera av dessa förslag, för ett genomförande krävs förhandlingar med EU och andra medlemsländer. Det gäller exempelvis en utflyttning av trålgränsen, ett införande av allmän jakt på skarv och ett hävt förbud mot handel med sälprodukter.

-Sportfiskarna välkomnar den tydliga inriktningen i propositionen där man pekar ut flertalet av de allvarliga problem som har kraftigt negativ påverkan på havsmiljön idag. Men vi vill veta mer om det praktiska genomförandet och ser fram emot att få läsa detaljerna i propositionen för att då återkomma med våra synpunkter, kommenterar Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Alla fiskenyheter direkt till din mail? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera