Annons

 i Notiser

Närmare 4000 medlemmar deltog i slutet av 2018 i Sportfiskarnas medlemsundersökning. Svaren visar bland annat att 99% av medlemmarna är nöjda eller mycket nöjda med förbundets verksamhet.

I undersökningen ställdes bland annat olika frågor om verksamheten, om medlemstidningen Svenskt Fiske och om vilka fiskerelaterade webbsidor man besöker. Deltagarna fick även möjlighet att ge förslag på aktiviteter som förbundet kan genomföra under jubileumsåret 2019….

Mer åtgärder mot skarv och säl efterfrågas
Att skarvens och sälens påverkan på fiskbestånden är en fråga som starkt engagerar är tydligt i undersökningen. På frågan ”Vilken fråga skulle du helst vilja att Sportfiskarna arbetade ännu mer med?” (bara ett svarsalternativ möjligt) angav närmare 20% av de svarande ”Skarv och säl”, vilket då var det alternativ som fick flest svar. Jämfört medlemsundersökningen 2017 då samma fråga ställdes har svarsfrekvensen för alternativet ”Skarv och säl” ökat med 5 %.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!