Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna arrangerar en heldag på temat ”Vattenvård i jordbrukslandskapet”, för alla intresserade av operativt fiske- och vattenvårdsarbete i Skåneregionen.

– Viktiga inslag på seminaret kommer att vara hur man kan finansiera lokalt vattenvårdsarbete och hur olika intressenter kan samverka för att få till mer operativ fiskevård, berättar Anders Karlsson, fiskevårdschef på Sportfiskarna.

Lokal ideell fiskevård viktig – men underfinansierad
Lokala Sportfiskeklubbars ideella fiske- vattenvårdsarbete, vilket i regel ske med små medel och i samarbete med länsstyrelser och kommuner, är både betydelsefullt och mycket kostnadseffektivt. Att kunna få finansiering till åtgärderna är nödvändigt, på seminariet tas detta upp som en egen punkt på programmet.

Danmark ett fiskevårdsföredöme 
Danmark satsar från och med i år 390 miljoner danska kronor under 5 år för att skapa fria vandringsvägar i landets vattendrag. Ett annat viktigt inslag under vattenvårdsseminariet kommer därför att vara när biologer från Slagelse kommun i Danmark berättar om hur man jobbar med vattenvård. De danska exemplen har stor relevans för skånska förhållanden då merparten av danska vattendrag rinner i rena jordbrukslandskap.

Om seminariet
Seminariet arrangeras på Jordberga gods, i direkt anslutning till den så kallade visningssträckan i Tullstorpsån, där man kan se goda exempel på lokala fiskevårdsinsatser. 
Medverkande på seminariet: Sportfiskarna Region Syd, personal från länsstyrelsen i Skåne, Johnny Carlsson från Tullstorpsåprojektet, biologer från Slagelse Kommun Danmark, Anders Eklöv från Eklövs fiske och fiskevård. Senaste dag för anmälan till seminariet är måndag 29/4.

Anmälan och mer info: Per Göran Jönsson, Sportfiskarna Region Sydpergoran.jonsson@sportfiskarna.se, 040-787 21.

Läs seminariets program här.

Mer info om Tullstorpsåprojektet.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera