Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

På uppdrag av länsstyrelsen i Södermanlands län har sportfiskarna under sommaren 2013 restaurerat sträckor av Vedaån och Svärtaån strax utanför Nyköping.

Arbetet är en del i ett nationellt projekt som syftar till att förbättra förutsättningarna för den utrotningshotade sötvattensmusslan tjockskalig målarmussla.

– Svärtaåns vattensystem har som många andra vattendrag rensats och rätats genom åren. Det har skapat en likformig miljö där få fiskar trivs och därför fungerar inte heller musslornas livscykel. Typiskt är att vi nästan bara hittar gamla musslor, berättar Helena Herngren på länsstyrelsen i Södermanland. 

Helena Herngren leder projektet där Sportfiskarna sedan planerat för- och genomfört de praktiska åtgärderna. Liksom andra så kallade stormusslor, så är den här arten direkt beroende av fisk för att överleva på sikt. Utan rika fiskbestånd och en bra miljö i vattendragen fungerar inte musslornas livscykel där de under en period sätter sig fast och lever som parasiter och ”liftar” på fiskarnas gälar.

– Genom att luckra upp igenslammade grusbottnar, gräva bort tät vegetation och tillföra sten och block i åfåran har vi nu skapat en så bra miljö som möjligt för fisken och bottenfaunan i ån. Förhoppningsvis så hittar vi även nya musslor om några år. Men det kan ta ett tag, musslorna växer långsamt och det kan ta flera år innan de går att hitta. Fisken brukar däremot öka omgående vid sådana här åtgärder. Arter inom vattensystemet som vi hoppas gynna är bland annat id, vimma, grönling, lake och öring, berättar Nils Ljunggren projektledare på Sportfiskarna.

Mer om projektet ”målarmusslans återkomst” finns på: www.ucforlife.se

Mer info: Nils Ljunggren, 08-410 80 623, nils.ljunggren@sportfiskarna.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera