Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna utreder nu möjligheterna till att restaurera den cirka 15 hektar stora våtmarken Hammarn i Valdemarsviks kommun.

Sportfiskarna har tillsammans med markägare inlett tillståndsprocessen för återskapande av en 12–15 hektar stor våtmark utanför Gryt i Valdemarsviks kommun. Processen genomförs inom ramen för ett LONA-projekt som drivs tillsammans med kommunen. Under mars 2020 var vi bland annat ner och gjorde inmätningar för att se hur omkringliggande marker skulle kunna påverkas av en dämning.  

Våtmarken utgörs av den tidigare sjön Hammarn som avvattnas av Kvarnbäcken som mynnar i Kyrkviken. Efter utdikning under 1900-talets första hälft försvann den permanenta vattenspegeln och idag utgörs området av en igenväxt sumpmark. Bladvass breder ut sig över stora områden och partier är igenväxta med buskar och träd.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!