Annons

 i Eko/Miljö

I höstas åtgärdade Sportfiskarna ett vandringshinder i en å på Gotland. Dammen som stoppade fisken revs ut och ersattes av stentrösklar som fisken nu kan passera.

Ån som vi tidigare skrivit om visade sig heta Stavgardsån, inte Bandlundsån som vi då felaktigt kallade den!  Oavsett vad ån heter är den nu en långt bättre miljö för leksugna fiskar från Östersjön.

Nu har lekfisken börjat stiga i vattendraget och nyligen observerades rikligt med abborre, gädda, mört och id uppströms det gamla hindret. Den relativt enkla åtgärden har därmed öppnat upp långa strömsträckor för id och mört att leka på samt en damm på cirka 0,7 hektar för abborre och gädda att leka i. Delar av botten i Stavgardsån var nu helt täckt av id- och mörtrom.

Sträckorna uppströms dammen utgör dessutom tillsynes optimala habitat för flodnejonöga, så det ska bli mycket intressant att se om arten i framtiden börjar leka i ån.

Mer info: lars.vallin@sportfiskarna.se, 072-20 87 011

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera