Annons

 i Eko/Miljö

I dag kom domen som kan avgöra framtiden för många fiskar i Sverige. Miljööverdomstolen tvingar Brevens Bruk AB att skapa fiskvägar i Brevensån förbi bolagets dammar. Sportfiskarna, Länsstyrelsen i Örebro och Kammarkollegiet hade överklagat Mark- och miljödomstolens dom som gett bolaget tillstånd att bygga om kraftverket vid Brevens bruk, utan några krav på fria vandringsvägar.

Målet har främst kommit att handla om frågorna om det finns vandringsfisk i Brevensån och hur mycket fiskvägar skulle kosta bolaget. Domen är viktig då den slår fast att flera andra arter än mer traditionella vandringsfiskar såsom lax och öring också vandrar och har behov av passage förbi vandringshinder. Det gäller bland annat arter som abborre, gädda, gös, lake, mört och ål.

– Det är en dubbel seger för både Sportfiskarna och fisken att denna prejudicerande dom har kommit. Genom tydliga hänvisningar till vattendirektivet och genom att slå fast att de flesta fiskarter vandrar, har Miljööverdomstolen tagit ett beslut helt i linje med Förbundets visioner och de nationella och europeiska miljömålen, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström.

Under den slutliga huvudförhandlingen i Miljööverdomstolen visade Sportfiskarna bland annat en undervattensfilm där man ser abborrar stå samlade framför ett vandringshinder utan möjlighet att komma förbi. 

Miljööverdomstolen hänvisar till att åtgärdsprogram för vattenförekomsten har angett fiskvägar som möjliga åtgärder för att nå God ekologisk status enligt vattendirektivet. Enligt domen ska minimitappningen i fiskvägarna också varieras över året enligt naturliga fluktuationer.

– Det känns riktigt bra att statusen ökar för fiskarter som tidigare varit nedprioriterade i naturvårdsarbetet. Den här domen kommer göra det lättare för oss att kräva faunapassager i de allra flesta vatten, säger Christina Lindhagen på Sportfiskarna. 

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera