Annons

 i Eko/Miljö

Just nu undersöker Havs- och vattenmyndigheten bottentrålningens effekter inom främst skyddade områden och innanför trålgränsen. Sportfiskarna anser att det är dags att trålgränsen flyttas ut.

Trålgränsen är en tänkt linje blott 4 nautiska mil från kusten, eller 3 vid de så kallade inflyttningszonerna, som rent rumsligt reglerar trålfisket. Innanför trålgränsen får man dock fortsatt bottentråla skaldjur med särskilda artselekterande redskap, men med fortsatt stor påverkan på bottnarna.

Sammantaget innebär detta en oerhört tunn skyddszon för kustfiskpopulationer, uppväxtområden och känsliga bottnar, särskilt i Kattegatt och Skagerrak. Sportfiskarna anser därför att trålgränsen måste flyttas ut. Genom att se över befintliga avtal med närliggande länder och EU inom territorialvattnet kan Sverige genom en utflyttning av trålgränsen skapa en skyddszon värd namnet för kustfiskpopulationer, uppväxtområden och känsliga bottnar…

Läs mer här -> Sportfiskarna

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!