Annons

 i Eko/Miljö

EU:s ministerråd har enats om fiskekvoterna för Östersjön 2017. Beslutet innebär bland annat en reglering av sportfisket efter torsk i Östersjön och Öresund.

– Det är inte en minskning av sportfisket i Öresund som löser torskkrisen. För att få tillbaka ett hållbart torskbestånd så måste vi reglera bottentrålningen i Östersjön hårdare, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Anders Karlsson.

Torskbestånden i Östersjön har uppvisat mycket dålig beståndssituation under flera år. Det västra beståndet har legat under biologiskt hållbara gränser sedan 2008. Trots detta har EU:s ministerråd ofta beslutat om kvoter långt över forskarnas rekommendationer.

Efter måndagens förhandlingar sänktes torskkvoten med 56 % i förhållande till förra året, vilket ska jämföras med forskarnas rekommendation på en minskning med 88 %. Dessutom regleras sportfisket från årsskiftet genom en fångstbegränsning till högst fem torskar per person och dag och under lekperioden till tre torskar.

– Det är bra med en kraftfull reglering av Östersjötorsken, men ministrarna borde gått längre. Vi har länge krävt att forskarnas rekommendationer ska följas fullt ut. Samtidigt tycker vi att det är olyckligt att Öresund dras med i regleringen. Det riskerar att drabba den regionala sportfisketurismen där, säger Anders Karlsson.

Trålförbudet som har funnits i Öresund sedan 1932 har inneburit helt unika möjligheter för ett hållbart fiske där både sportfisketurism och ett småskaligt yrkesfiske kan samsas. Dessutom anses Öresunds lokala torskbestånd vara stationärt och inte ha något större utbyte med de omgivande bestånden i Östersjön och Kattegatt. Trålförbudet gör Öresund till en unik kuststräcka i ett europeiskt perspektiv, så det är felaktigt att rent fiskeadministrativt räkna Öresund till Östersjön och reglera fisket därefter.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!