Annons

 i Eko/Miljö

Tillsammans med näringslivsprofilen Jan Wejdmark kompenserar Stiftelsen för Östersjölaxen en yrkesfiskare för att avstå sitt laxfiske inom Umeälvens fredningsområde.

– Tack vare ett gott samarbete har vi slutit en viktig överenskommelse som direkt kommer att gynna den utsatta Vindelälvslaxen, säger Thomas Johansson, verksamhetschef för Stiftelsen för Östersjölaxen.

Trenden i många svenska vildlaxälvarna har under den senaste tioårsperioden varit positiv med fler återvändande laxar och förbättrad återväxt.  Utvecklingen för Vindelälven, nationalälv tillika biflöde till Umeälven, har dock varit en annan.

– Från att 2013 har varit ett av landets verkliga glädjeämnen med en uppvandring på drygt 14 000 laxar har Vindelälven de senaste åren upplevt svaga uppgångar, säger Thomas. På det här sättet hjälper vi Vindelälvslaxar tillbaka till lekbottnarna, så de kan föra det unika beståndet vidare.

Unik överenskommelse

Överenskommelsen som slutits mellan Stiftelsen för Östersjölaxen och en enskild yrkesfiskare innebär att denne under en treårsperiod helt upphör med sitt fiske med de två fällor inom Umeälvens fredningsområde som han har dispens att fiska med. Överenskommelsen möjliggörs med ekonomiskt stöd från näringslivsprofilen Jan Wejdmark, bland annat känd för sitt engagemang i Granö Beckasin och som ordförande i nätverksorganisationen Samhällsbyggarna.

– Under åren har jag engagerat mig för att utveckla norra Sveriges inland, säger Jan. Vindelälven skulle kunna vara en av världens laxrikaste älvar. Med ett livskraftigt laxbestånd som grund kan vi verkligen utveckla bygden genom att skapa möjligheter för besökare att uppleva den här fantastiska fisken.

Äventyrar beståndets framtid

– Vi anser att uttaget av Vindelälvslax är alldeles för stort och i dagsläget äventyrar det hela beståndets framtid, fortsätter Thomas. Inom det fredningsområde som ska skydda det svaga beståndet av Vindelälvslax fiskar 10 fällor på dispenser utfärdade av länsstyrelsen.

År 2017 fångades 3011 laxar i fällorna inom fredningsområdet De två inlösta fällorna fångade 861 laxar. Vindelälvens totala laxvandring uppgick förra året till 4100 individer varav endast 186 var de så viktiga honlaxarna.

– Det här gör vi mot bakgrund av de senaste årens svaga uppgångar. Den yrkesfiskare vi har träffat överenskommelsen med kompenserar vi ekonomiskt fullt ut.

Ser långsiktigt

Thomas är dock noga med att poängtera att fällfisket i mynningsområdet inte är Vindelälvslaxens enda utmaning.

–  Stornorrfors är Sveriges största enskilda elproducent av vattenkraft och har under lång tid skapat svårigheter för Vindelsälvslaxen, säger Thomas. Dessutom har vi de senaste årens oroande utveckling av sjukdomsläget för Östersjölaxen där just Vindelälvslaxen drabbats hårt. Vi inser att sjukdomssituationen och kraftverket är stora problem för Vindelälvens laxbestånd men det gör också att varje lax vi kan hjälpa förbi laxfällorna i fredningsområdet och vidare upp på lekområdena blir oerhört värdefulla.

Stiftelsen för Östersjölaxen ser långsiktigt på initiativet och hoppas kunna skapa fler liknande överenskommelser framöver.

– Bland annat har vi stora förhoppningar på att Umeälvens fredningsområde ska vara helt tomt på laxfällor redan till 2019, avslutar Thomas.

Kontakt
Thomas Johansson
Verksamhetschef
Tfn 070-581 70 29
thomas@balticsalmonfund.org

OM STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXEN

Stiftelsen för Östersjölaxen arbetar för livskraftiga laxbestånd i Östersjöns kvarvarande vildlaxälvar. En del i det arbetet består av att vara en drivande kraft för arrenden av fällfiskevatten samt ekonomiskt kompensera yrkesfisket för att avstå kustnära laxfiske, och därigenom begränsa bortfallet av vild östersjölax på våra älvars lekbottnar.
www.balticsalmonfund.com 

https://www.balticsalmonfund.com/vr-historia

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!