Annons

 i Eko/Miljö

Det finns mer lax än tidigare i länets laxälvar och fler och fler fiskeintresserade hittar ut till det fina fisket.

– På senare år har det skett en stor ökning av lax i våra älvar. Nu är det inte längre bara ”proffsfiskare” som kan få lax utan även vanliga fritidsfiskare, säger Stefan Larsson, Länsstyrelsen Västerbotten.

Den fina utvecklingen beror framför allt på sänkta fiskekvoter i havet, fiskevårdsåtgärder och restaureringar i älvarna.

– Ökningen av lax ger förutsättningar för en vidare utveckling av fritidsfisket och leder förhoppningsvis till ökad fisketurism och näringslivsutveckling, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.

Köp fiskekort elektroniskt

I Västerbotten får du som privatperson fiska i alla vildlaxälvar. Nu är det lättare än någonsin eftersom fiskekort går att köpa elektroniskt. Här köper du fiskekort: www.fiskekort.se

eller på:
www.abyalven.se
www.byskealven.se 
www.kagealven.com.

Det är enskilda fiskevårdsområden som har fiskerätten i älvarna, men de är skyldiga att upplåta fiske åt allmänheten. Länsstyrelsen har varit delaktig i att bland andra Lögdeälven kommit igång med elektronisk försäljning av fiskekort.

Vildlaxälvar i Västerbotten

Åbyälven
Länets nordligaste laxälv. Förutom lax och öring finns här också en livskraftig harrstam.

Byskeälven
Den älv i länet där sportfisket efter lax har utvecklats allra mest.

Kågeälven
Länets nyaste vildlaxälv. Under 2014 erhöll älven denna status, efter många års hårt arbete med att återintroducera en vild laxstam.

Rickleån
Den enda av länets laxälvar som i stora delar undsluppit flottledsrensning.

Sävarån
Sportfisket efter lax och öring har blivit allt bättre under senare år.

Vindelälven
Länets största vildlaxälv.

Öreälven
Här finns en storvuxen havsöringstam och på senare år har laxen ökat i antal.

Lögdeälven
Laxfisket har under senare år blivit allt bättre. Här finns även öring och harr.

Mer om Västerbottens vildlaxälvar

I Västerbotten finns 8 av Sveriges 16 vildlaxälvar. Laxen och öringen i dessa älvar är en viktig naturresurs för fritidsfisket och yrkesfisket lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Länets vildlaxälvar är unika på flera sätt. De skiljer sig åt till exempel vad gäller storlek och utseende. Stammarna av lax och öring är anpassande efter just sin egen hemälv. Därför måste varje stam förvaltas individuellt.

Läs mer på www.laxalvar.se

För mer information kontakta:

Stefan Larsson
Naturvårdsenheten
010-225 44 40
stefan.s.larsson@lansstyrelsen.se

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!