Annons

 i Eko/Miljö

Strömmingen i bottniska viken har liksom laxen i Östersjön påvisat höga dioxinhalter under en väldigt lång tid. Gifthalterna var som högst på 60 och 70-talet, men fortfarande är halterna högre än EU:s normer. EU har sedan några år tillbaka beviljat Sverige och Finland dispens för fisket, men den dispensen går ut i slutet av 2011, och nu börjar surströmmingmumsarnas oro komma krypande. I tidningen Allenhanda kallar man det för en kamp för surströmmingen, och landshövdingen i Västernorrland, Bo Källstrand, är härförare för fem landshövdingars enade front. Man menar att allt yrkesfiske i norrlandskusten, alla fiskelägen och den levande skärgården är hotad. Till Allehanda säger Bo följande:

Utebliven produktion av surströmming skulle vara en svår och synnerligen utmanande förlust för norrlänningar och för många andra i och utanför Norrland för vilka denna delikatess är en omistlig del av den kulinariska kulturen och för kultur och självbild i allmänhet.

Bo vädjar också till Eskil Erlandsson att ta tag i frågan på EU-nivå, och rädda de svenska delikatesserna, surströmming och böckling.

Läs mer här -> Allehanda

//Sebastian Wiman +Fisheco

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera