Annons

 i Eko/Miljö

Världens hav är utarmade och utfiskade, men världens befolkningen ökar och behovet av proteinrik kost från haven likaså. Att odla fisk är inget nytt, dock har det visat sig inte vara helt lätt att bemästra. Naturens försvar mot vårt sätt att leka Gud visar sig tids nog, och vid odling av fisk har vi efter tid upptäckt att det medför vissa problem. Sjukdomar bland de odlade fiskarna sprids till de vilda utanför odlingskassarna. Fiskmjölet som utgör foder för de odlade fiskarna är i många fall baserat på vild fisk, och det är givetvis ett uppenbart feltänk från människans sida.

I en dabattartikel i GP beskriver man hur Sverige har potential att hålla miljövänlig fiskodling med en modern odlingsteknologi. Debattörerna menar att det på bl.a. på sveriges västkust finns goda möjligheter att skapa odlingar av fisk som är miljövänliga. I artikeln framhålls problematiken med fiskfodret, och omskrivs vidare som nyckeln till en fungerande fiskodling. Man menar att innehållet av vilt fångad fisk i fodret måste vara begränsat och att blickarna bör riktas mot ett så kallat, multitroft vattenbruk.

I korthet förklaras detta med att vattenbruket består av en kombination av fiskodling och musselodling. Musslorna som odlas på botten kan ta om hand de utsläpp som fiskodlingen släpper ut. På så vis renas utsläppen samtidigt som både fisk och musslor odlas. Musslorna kan sedan skördas som konsumtion för människor, men även utgöra en proteinrik källa i fiskfodren. En annan innovativ idé nämns, nämligen att odla proteinrik mikrosvamp på restprodukter från pappersindustrin. Svampen skulle sedan kunna användas som protein i fiskfoder.

Ett miljövänligt vattenbruk måste enligt mig också kunna ansvara för att fisken som odlas inte påverkar de vilda fiskarna i haven. I vissa länder proppar man odlad fisk full med olika sorters antibiotika för att förhindra sjukdomar och bakterieangrepp. Likaså är fodret, precis som artikelförfattarna menar, något som är avgörande för odlingsprocessen. I Vietnam använder man vid pangasiusodlingarna ett foder som består av en ansjoviskfisk, som också är en billig och livsviktig proteinkälla för fattiga människor i Vietnam. Det finns med andra ord många aspekter på problemen. Om Sverige ska ha ett vattenbruk i form av storskalig fiskodling, gäller det att alla dessa miljöaspekter efterlevs, för våra hav har inte råd med några fler mänskliga misstag.

Läs mer här -> GP

//Sebastian Wiman +Fisheco

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera