Annons

interfiske-daiwa-p
 i Magazinet

Nu är det svenska och danska yrkesfisket av havskräftor MSC-certifierat. Det innebär att konsumenter nu kan njuta av svenska havskräftor med gott samvete.

Efter två års gedigen granskning av oberoende forskare och experter har nu fisket lyckats uppnå MSC:s miljöstandard. Det innebär att havskräftorna fiskas på ett hållbart och välskött sätt, i samklang med den marina miljön. För att kunna uppnå MSC:s krav har fisket genomfört flera förbättringar.

– Det känns mycket bra att alla vi som älskar skaldjur äntligen kan äta MSC-märkta havskräftor. Vi har hållit ett öga på fisket av havskräftor under några år och är mycket glada åt att näringen genomfört förändringar för att kunna uppnå certifiering, säger Inger Näslund, expert på marint och fiske på Världsnaturfonden WWF.

Förbättringar som håller

Idag involverar det svenska fisket av havskräftor runt hundra båtar som fiskar i Skagerack och Kattegatt. Av dessa är tre fjärdedelar certifierade. Runt 25 procent av fisket använder bur för att fånga kräftorna, resten fångas med trål. Ett problem med trålen har varit bifångst av torsk, som just i Kattegatt ligger på rekordlåga nivåer.

– Vi har jobbat hårt för att kunna nå upp till MSC:s standard. Eftersom det funnits ett problem med bifångst av exempelvis torsk, har vi utvecklat våra trålar, så torsken lättare slinker igenom, säger Jan Norlenius, koordinator för Fiskeri AB Ginneton som står för den svenska delen.

MSC-certifieringen av svenska och danska havskräftor gäller i fem år och kontrolleras regelbundet. Under den tiden ska fisket göra ytterligare förbättringar. Detta gäller i stort sett alla certifierade fisken – de får olika krav på att förbättra sitt fiske.

Miljömärket som gör skillnad under ytan

Miljömärkningen är viktig för att konsumenter ska kunna välja fiskar och skaldjur från bestånd som är livskraftiga och samtidigt veta att fångstmetoden är skonsam mot havsmiljön.

– När man väljer MSC-märkt gynnas det marina ekosystemet i alla världens hav. Det kan man tydligt se i den nya rapporten Global Impacts, som visar hur vårt arbete stärker arter, allt från sill i Nordsjön till hotade hajar i Stilla Havet, säger Minna Epps, chef för MSC i Skandinavien och östersjöregionen.

Om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara yrkesfisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur. MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en spårbarhetsstandard för handleskedjan.  Granskningar utförs av oberoende certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske. Läs mer: www.msc.org/se

MSC:s miljöstandard för långsiktigt hållbart fiske- Fullt förenlig med med FAO:s riktlinjer för miljömärkning av vildfångad fisk:

  • Ett frivilligt program som är icke-diskriminerande
  • Baserad på vetenskapliga bevis
  • Insyn i processen
  • En tredjepartsverifiering
  • Certifiering av leveranskedjan

Totalt finns det mer än 300 fisken involverade i MSC-programmet. 1Omkring 200 av dessa är certifierade och ca 100 befinner sig någonstans i granskningsprocessen. Ytterligare 40-50 fisken ingår i konfidentiella förundersökningar. På internationell nivå är mer än 20 000  MSC-märka fisk- och skaldjursprodukter,

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!