Annons

 i Magazinet
LAXPOLICY SEFF v1, 2012.05.06
Grunden för SeFFs inställning i laxfrågan är att det är en grovt misskött resurs som har mycket stor potential att bli en viktig drivkraft för utveckling av turism i Norrland och i havet. Lax kan ersättas med öring i stort sett överallt i texten.
1. Det borde vara självklart att fet Östersjöfisk fisk i allmänhet och toppredatorer som Östersjölax i synnerhet ursprungsmärks i handeln och på restauranger för att konsumenten ska vara informerad om vad de äter. De som själva fiskar vet däremot vad de gör om de väljer att behålla fisk för egen konsumtion.
2. Fisket ska enbart ske med selektiva redskap så att vildlax kan återutsättas tills man vet att tillräckligt många lekplatser i alla älvar med vildlaxbestånd kan besättas. Detta gäller yrkesfiske med fällor, trollingfiske i havet och spöfiske i älvarna. SeFFs policy för Selektivt fiske
3. Myndigheter kan begränsa fiske för att skydda hotade bestånd, men det är inte rimligt att strypa yrkesfisket enbart utifrån att fisketurismen ger ett större ekonomiskt utbyte. SeFF stödjer att yrkesfisket i det senare fallet kompenseras.
4. Långsiktigt bör laxmängden i Östersjön komma upp i den nivå som fanns innan kraftverksutbyggnaden och fisket började, fortsättningsvis kallat Basnivå. 
Kompensationsutsättningar av smolt skall där det är möjligt ersättas med naturlig produktion men denna kan aldrig resultera i Basnivå varför kompensationsutsättningarna ska fortsätta så länge det inte kan visas att detta är skadligt för vildlaxpopulationerna – mer forskning behövs. Tveksamt om utsättningar överhuvudtaget ska ske i älvar med god potential för produktion av vildlax.
5. Lax är ett hälsosamt uppskattat och ekonomiskt värdefullt livsmedel och SeFF anser att odling av matlax kan utvecklas för att drivas etiskt och hållbart. Det betyder inte att SeFF stödjer dagens laxodling som till stor del inte bedrivs på ett godtagbart sätt! 

Läs mer här -> SEFF 

Läs mer om SEFF -> Selektivt fiske 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera