Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Initiativet Hållbara havs årliga seminarium. Områden som behandlas är övergödningen, fågellivet, hållbart fiske och kemikaliers inverkan på Östersjön.

Ur programmet:

Övergödning

Talare: Bo Gustafsson, docent, Stockholms universitet/Östersjöcentrum.

Expertpanel: Lisa Emelia Svensson, havs- och vattenambassadör, Miljödepartementet. Johan Cejie, försäljningschef, KRAV.

Fiske

Talare: Joakim Hjelm, forskare SLU/Havsfiskelab./Lysekil.

Expertpanel: Lisa Emelia Svensson, havs- och vattenambassadör, Miljödepartementet. Johan Cejie, försäljn.chef KRAV. Inger Näslund, expert på fiskefrågor WWF.

Kemikalier och fågellivet

Talare: Doktor Anna Beronius, ITM/Stockholms universitet

Expertpanel: Nina Cromnier, generaldir. KEMI, Johanna Sandahl Ordf. Naturskyddsföreningen, Johan Cejie, försäljn.chef KRAV, Cajsa Wahlberg, miljökemist Stockholm Vatten.

Fågellivet

Talare: Doktor Martin Green, Lunds universitet.

Expertpanel: Lisa Emelia Svensson, havs- och vattenambassadör, Miljödepartementet. Mattias Rust, expert på sjöfart och havsplanering WWF. Thomas Strid, ornitolog och kommunekolog. Huddinge kommun.

//Felix Rimfrost +FishEco – felix@fisheco.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!