Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

– 7 juni torrlades delar av Säveån då kraftverket i Hillefors som ägs av Lerum Fjärrvärme stängdes av och inget vatten släpptes förbi under någon timme. Mycket värdefull lax från det unika Säveålaxbeståndet dog och stora och kostsamma fiskevårdsinsatser omintetgjordes.  Händelsen visar med all tydlighet hur osäker vattenkraften är ur miljösynpunkt….

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera