Annons

 i Notiser

I samband med Sportfiskarnas digitala kongress utdelades även förbundets högsta utmärkelse i guld till tre mycket meriterade kandidater.

Mottagare av hederstecknen var finansmannen Björn Carlsson, forskaren Erik Degerman, samt ekologen och fiskevårdaren Ingemar Alenäs.

Motiveringar för förtjänsttecken vid kongressen 2020:

Björn Carlsson, Stockholm
Finansmannen Björn Carlsson växte upp i Stockholms skärgård och har med egna ögon bevittnat hur miljön i Östersjön försämrats. När han en dag ställde sig frågan vad man gör när man har mera pengar än man kan göra av med blev svaret att starta en stiftelse för att vända den negativa utvecklingen för miljön i Östersjön.
År 2005 grundade Björn Carlsson stiftelsen Baltic 2020 genom att skänka en halv miljard svenska kronor ur egen ficka. Syftet var att under 15 år bidra till att vända utvecklingen och bidra till en friskare Östersjön.

Sammanlagt har mer än 600 miljoner kronor runnit ner i Östersjön genom stiftelsen. Björn Carlsson har visat på en extraordinär framsynthet och ödmjukhet i en av samtidens svåraste framtidsfrågor och han har själv också bidragit aktivt såväl i enskilda frågor som anläggning av gäddfabriker som att skriva debattartiklar i ledande dagspress i Sverige. Genom sina insatser har Björn Carlsson sällat sitt namn till de i Sverige fåtaliga kapitalister som på ett oegennyttigt sätt valt att investera i en framtid för kommande generationer runt Östersjön och därigenom också visat vägen för andra resursstarka personer att genomföra liknande satsningar i framtiden.

För dessa insatser tilldelar vi Björn Carlsson Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds högsta utmärkelse: Hederstecknet i guld.

 

degerman-800

Erik Degerman, Örebro
Erik har sedan slutet av 1970-talet varit anställd på Fiskeriverkets forskningsavdelningar och Sveriges Lantbruksuniversitet. Han har forskat om och uppmärksammat viktiga miljöfrågor om våra vattenekosystem och fiskbestånd. Eriks stora insats har varit att på ett unikt pedagogiskt sätt förklara komplicerade samband i ekosystemen, hur miljöpåverkan och fiske påverkar de känsliga ekosystemen och vad som kan göras för att återställa dessa genom åtgärder som förbättrar vattenkvalitén, den fysiska miljön i och runt våra sjöar, vattendrag och kustområden samt hur bestämmelser för fiske bör utformas.

Erik har även varit en av Sveriges mest produktiva forskare i alla tider i framtagandet av vetenskapliga artiklar, rapporter och böcker. Hans unika pedagogiska fallenhet för att förklara svåra samband på ett enkelt sätt och det personliga engagemanget har gjort honom till en av Sveriges mest uppskattade föredragshållare och författare till populärvetenskapliga rapporter och böcker inom området sportfiske och fiskevård.

För dessa insatser tilldelar vi Erik Degerman Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds högsta utmärkelse: Hederstecknet i guld.

alenas-ny-800
Ingemar Alenäs, Vessigebro
Ingemar påbörjade sin forskning i försurade vattenområden i Göteborgsområdet och studerade kalkningens effekter redan under 1970-talet. Han var en av de viktigaste personerna för ta fram, följa upp och utveckla kalkningsplaner för vattensystemen på västkusten.
Ingemar har varit en av de ledande personerna för att utveckla fiskevården inom sportfiskarnas organisation såväl i sportfiskeklubbar, distrikt som på förbundet.  Han var en av initiativtagarna till Sportfiskarnas första skolmaterial om fiskevård och livet under vattnet.

Höjdpunkten i Ingemars långa karriär har varit arbetet för att bevara och restaurera laxbeståndet i Ätran. Kalkningsverksamheten har effektiviserats, datainsamlingen om laxbeståndet har utvecklats och Ätran är idag det viktigaste vattendraget för forskning om atlantlaxen. Ingemar var initiativtagare till utrivningen av kraftverket i Herting i Ätrans nedre del. Den tidigare forsen har återskapats och utvandrande smolt, besor och ålar kan nu passera kraftverket utan att hackas sönder i turbinerna.

För dessa insatser tilldelar vi Ingemar Alenäs Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds högsta utmärkelse: Hederstecknet i guld.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera