Annons

 i Eko/Miljö

I senaste nummret av Fiske för Alla finns hela 22 sidor som berör vårt stora innanhav, Vänern. FFA gör ett fantastiskt arbete med att belysa Vänerns tråkiga problem med undermåliga smoltutsättningar och den negativa utvecklingen för fisket.

Man pekar också på det uppenbara brister som finns vad gäller tillsyn, dokumentation och analys över effekterna av utsättningarna och hur detta bla drabbat den yrkesgrupp som livnär sig på sportfisket i sjön.

FFA visar på ett antal åtgärder som på mycket enkla sätt kan bidra till att göra Vänern till det laxparadis det en gång var. Allt som behövs är sunt fönuft och att myndigheter, framför allt Länsstyrelsen i Värmland, tillsammans med Vänerns övriga intressenter tar ett kraftfullt tag i hela problematiken. Viljan verkar faktiskt finnas, även hos tex Fortum som står för stor del av kompensationsutsättningarna. Artikelserien rekomenderas vamt om intresse uppstått.

//Jan O +FishEco

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera