Annons

 i Eko/Miljö

Överlevnaden för Vänerns vilda laxbestånd ska tryggas i ett projekt där EU nu satsar 5,5 miljoner kronor. Under tre år kommer länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland samla in och analysera data om Vänerlaxens livsmiljöer. Det ska sedan utgöra underlag för en långsiktigt hållbar plan.

Vänern har fyra helt unika stammar av lax och öring. De använder sedan sista istiden Vänern, i stället för havet, för att äta och växa sig stora. Tyvärr hotas laxen idag av bland annat klimatförändringar och hotade och skadade livsmiljöer.

– Vi är glada att det här viktiga projektet kommer igång. Det behövs en tydlig plan för att trygga Vänerlaxens överlevnad, säger Anna Hagelin, projektledare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Länsstyrelsens ambition med projektet är att skapa en anpassningsbar plan för att bevara och förstärka de stammar som förökar sig naturligt i Vänern i dag.

Projektet ska också verka för ett hållbart fiske där den vilda laxens långsiktiga överlevnad inte hotas. Det kan innebära kraftfulla åtgärder som även påverkar fisket. För att öka möjligheten till naturlig reproduktion krävs sannolikt även stora insatser och åtgärder för miljöanpassning och reglering i älvarna.

– För att nå framgång med arbetet att bevara den vilda laxen måste ett helhetsgrepp tas som omfattar utmaningar i både älv och sjö, och som berör såväl vild som odlad lax, säger Anna Hagelin.

Arbetet kommer att drivas i fem olika paket, bland annat specifika planer för Gullspångsälven och Klarälven. Läs mer på Länsstyrelsens webbplats om Fiskevårdsåtgärder. Se Fiskevårdsåtgärder i länet/Vänern/Förvaltningsplan för Vänern.

Följ projektet på Facebook: 
Förvaltning Vänerlax där ny information om pågående projekt läggs ut med jämna mellanrum.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!