Annons

interfiske-daiwa-p
 i Notiser

Under 2014 omkom 21 personer genom drunkning i samband med fritidsbåtsolyckor. Flertalet av de omkomna hade inte flytväst på sig. Analyser visar att fler än varannan av de omkomna skulle ha överlevt om de hade använt någon typ av flytväst och kunnat larma. Nu stundar årets båtsäsong och förhoppningsvis kommer alla att använda den billiga livförsäkring som en flytväst är!

Totalt har 143 personer omkommit i drunkningsolyckor i fritidsbåtar de senaste fem åren. Nio av tio har inte haft flytväst påtagen och enligt analyser som gjorts hade minst hälften överlevt om de burit en flytväst och kunnat larma.

85 procent av de som omkommer i drunkningsolyckor är män och sju av tio är över 50 år. Svenska Livräddningssällskapets attitydundersökningar visar att det är samma målgrupp som har mest avog inställning till att ta på sig flytvästen, vilket är problematiskt. Dessutom ägnar sig denna grupp i hög grad åt vattennära aktiviteter. Och är man vid vatten och hamnar i en nödsituation utan flytväst, är risken att förolyckas väldigt hög.

Flytvästdepåer som kan rädda liv

Upprättandet av flytvästdepåer, minst en i varje kommun, är ett led i Svenska Livräddningssällskapets, SLS, strävan att lära människor att skaffa och använda egna flytvästar. En flytvästdepå är också ett av SLS kriterier för att en kommun ska kunna bli certifierad som En vattensäker kommun.

De första depåerna upprättades redan 1969. Idag finns det cirka 200 depåer i landet med cirka 10 000 räddningsvästar och flytplagg.

Avsikten med depåerna är att skapa möjligheter för allmänheten att gratis eller till ringa kostnad få hyra eller låna en räddningsväst/seglarväst under kortare tid för att därefter kanske köpa egna västar.

Utlåning kan också ske vid tillfälliga behov t.ex. besökare i kommunen, sportfisketävlingar, simskolor, skolutflykter, seglarläger och andra friluftsaktiviteter.

Kontaktuppgifter till landets samtliga flytvästdepåer finns på Svenska livräddningssällskapets hemsida, www.svenskalivraddningssallskapet.se

Fakta om båtolyckor

  • I Sverige omkommer i genomsnitt 35 personer per år i fritidsbåtsolyckor.
  • Oftast inträffar olyckorna nära land och i lugnt väder och varje år omkommer en eller flera personer i hamn.
  • Den vanligaste dödsorsaken är drunkning.
  • Fall över bord eller kantring är de vanligaste orsakerna till dödsolyckorna.
  • Flest omkomna är män 50-70 år gamla.
  • Mer än en tredjedel av olyckorna sker i samband med fiske.
  • Många av de omkomna är ensamma vid olyckstillfället.
  • Sex av tio har druckit alkohol.
  • Bara en av tio drunknade bär flytväst eller flytplagg.

Ytterligare information:
Anders Wernesten width=0070 592 95 67

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision – noll drunknade och all verksamhet vi gör bidrar till att uppnå den visionen. Vi verkar inom våra tre stadgeområden: simkunnighet, livräddning och vattensäkerhet.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!