Annons

 i Ettan, Spinn

Varför blir abborren så stor i vissa områden på kusten? Daniel Nilsson, till vardags heltidsarbetande sportfiskare presenterar intressant teorier kring varför vissa områden på den svenska kusten håller extra stora abborrar. Kalmarsund med sina kända “spottar” lockar och drar till sig sportfiskare från hela Sverige för att söka abborren med stort A, den över två kilo. Så, varför hittar vi dessa dessa giganter just här!

– Lite av mina tankar kring trollsländelarver och bräckvattensabborre. Fram till nu så har jag genom åren funnit flera saker ganska ologiska kring bräckvattenabborrens beteende. Varför hittar man ofta abborre i anslutning till bytesfiskar som är på tok för stora för abborren att äta?

– Varför fungerar mörkröda, bruna och motoroilfärger oftast bäst på väldigt små jiggar när bytesfisken inte alls ser ut så? Hur kommer det sig att man ofta hittar abborre och födosökande svanar på samma ställe? Hur kommer det sig att bräckvattensabborren ofta har samma röda pigment i fenor och fjäll som klassiska “kräftabborrar” har? Allt detta kan förklaras med en liten gynnare, trollsländelarven. Genom åren så har jag frekvent kollat kustabborrars maginnehåll och oavsett höst, vinter eller vår så har maginnehållet oftast eller nästan uteslutande dominerats av stora trollsländelarver.

– Detta har varit sjukt intressant för mig då det sakta har knutit ihop säcken för abborrens beteende. För det första så förklarar det varför mörka, bruna färger oftast funkar extremt bra på små jiggar. Trollsländelarvens exoskelett innehåller troligen samma röda pigment som kräftdjur har i skalet och det förklarar till viss del abborrarnas väldigt röda färger men där tror jag även att tångräkor i födan under sommaren utgör en del av den röda färgen. Trollsländelarver är skickliga predatorer och jagar främst mindre insekter, larver och zoo-plankton. Det kan förklara varför abborren följer stora stim av id och brax då dom bökar runt mycket i bottenfaunan och detta skapar bra jaktförhållanden för trollsländelarverna och då även skapar ett ypperligt tillfälle för abborren att jaga dom aktiva trollsländelarverna i det grumliga vattnet.

– Det här är antagligen samma princip som med dom ätande svanarna som bökar runt otrolig mycket vilket gör att trollsländelarverna i stor utsträckning aktiveras och lockar till sig abborre. Trollsländelarver andas genom att suga in vatten i bakkroppen och detta kan även användas som flyktmekanism. Då skjuter sländan ut vattnet ur bakpartiet och får då en jet-liknande effekt så att den snabbt kan undkomma fara. Exakt den rörelsen har vi efterliknat i alla år när vi hoppar våra små bruna jiggar genom gräset. Är det så att vi redan har efterliknat trollsländelarver i alla år utan att vi ens har vetat om det?

– En annan intressant sak är att abborrmeckat “Timmernabben” och även områdena kring kända “Smeltevik” omnämns av trollsländeentusiaster som två väldigt bra område att observera trollsländor på. Råkar det vara en tillfällighet eller spelar den stora populationen av trollsländelarver en avgörande roll för det väldigt unika storabborrfisket i och kring Kalmarsund? Gör vad ni vill med denna informationen men det här är lite av mina tankar, vad tror ni? //Daniel Nilsson

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera