Svenskarnas intresse för sportfiske är känt sedan länge. En undersökning från 2014 av Havs- och vattenmyndigheten visar att 1,6 miljoner personer fritidsfiskar varje år och spenderar 6 miljarder kronor på hobbyn, varav drygt 2,3 miljarder kronor är utgifter för förbrukningsmaterial såsom redskap och fiskekort, medan resten läggs på mer långsiktiga investeringar såsom båtar….

Läs mer här -> Affärsvärlden