Annons

 i Eko/Miljö

En av de viktigaste miljölagarna i EU, vattendirektivet, ska ses över under 2019. Man kan säga att vattendirektivet är den lag som mest hjälper till att riva dammar och restaurera vatten. Du som sportfiskare och EU-medborgare kan fram till 4:e mars skriva till EU-kommissionen och bidra till att lagen fortsätter att vara ett starkt skydd för våra vatten.  

Olika miljöproblem i vatten som vandringshinder, miljögifter och övergödning är vanliga i hela Europa. EU-kommissionen ska nu se över vattendirektivet och då vill flera EU-länder försvaga direktivet för att slippa jobba för en bättre vattenmiljö. Sportfiskarna anser däremot att lagen i sin nuvarande utformning är ett starkt skydd för våra vatten och att den därför inte ska förändras.

Just nu kan alla EU-medborgare lämna synpunkter i frågan via en gemensam kampanj i hela Europa. Mer än 300 000 underskrifter har redan samlats in. Målet nu är att försöka nå 400 000 innan 4:e mars.

-Sportfiskarna anser att vattendirektivet ger ett starkt skydd för våra vatten genom att lagen dels säger att inga vatten får försämras, och att den dels sätter mål för hur mycket bättre våra vatten ska bli. Vattendirektivet ska därför inte förändras. Har du fem minuter över vill vi att du skriver på för ett fortsatt starkt vattendirektiv, kommenterar Christina Lindhagen, Sportfiskarnas sakkunniga på vattenmiljöfrågor.

Enligt EU:s vattendirektiv ska vattenmiljöer restaureras för att återgå till ett mer naturligt tillstånd. Vattendirektivet har varit helt avgörande för att få igång åtgärder i många vattendrag. I Sverige har genomförandet av direktivet hittills gått långsamt, men samtidigt är grunden nu lagd för att ett omfattande åtgärdsarbete ska kunna dra igång.

-Vattendirektivet hjälper oss att ställa krav på fria vandringsvägar och på att skadade vattenmiljöer ska återställas, så att vi kan fortsätta riva dammar och bygga omlöp. Skriv på för levande vattendrag och ett bättre fiske, uppmanar Tobias Fränstam, projektledare på Sportfiskarna.

Tillsammans med WWF och Älvräddarna har Sportfiskarna tagit fram ett förslag på svar som du kan skicka till EU-kommissionen.

Skriv under uppropet på:
 www.sportfiskarna.se/vattendirektivet

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!