Yrkesfiskarna i Roslagen upplever konkurrens både från det storskaliga industrifisket och från säl och skarv som söker sig inåt kusten där mindre trålning sker. Nyligen har också SLU Aquapresenterat material som vittnar om att det svenska yrkesfiskets fångster av torsk i Ålands hav gått tillbaka kraftigt i år.

Gry Sagebakken är utredare på enheten för fiskreglering vid Havs- och vattenmyndigheten. Hon säger till UNT att det är för tidigt att säga om torsken minskat så kraftigt som SLU Aquas rapport om det svenska kustfisket antyder.

– Det är en indikator på att något kan ha hänt med beståndet, och vi har ett öga på det här och har dialog med SLU Aqua. Men vi vill avvakta tills vi har årsfångstdata för allt fiske i Ålands hav innan vi kan säga att det verkligen är en nedgång.

Läs mer här -> UNT