Annons

 i Eko/Miljö

Förlorade fiskeredskap i våra hav innebär stora problem för både djurliv och miljö. Nu tillför Jordbruksverket 15 miljoner kronor till det stöd som yrkesfiskare kan söka för att samla in spökgarn och marint skräp.

Utöver detta görs satsningar inom stöd som syftar till att förbättra situationen för fisket och miljön för att pengarna som är kvar i havs- och fiskeriprogrammet ska nyttjas fullt ut.

Spökgarn hot mot djurliv och miljö

Ytterligare 15 miljoner kronor går nu att söka för yrkesfiskare som använder sina fartyg för att dragga efter spökgarn och marint skräp.

– Förlorade fiskeredskap är ett stort problem. De kan fastna i bottenstrukturer längs kuster och i djupare vatten, och utgör ett hot för fiskar, däggdjur och fåglar. Marint skräp innebär även ett miljömässigt problem när det bryts ned till mikroplaster i havet, säger Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef på Jordbruk- och analysavdelningen.

Stöd för att öka mervärdet på vildfångad fisk

Investeringsstödet för ökad kvalitet och mervärde på vildfångad fisk tillförs fyra miljoner kronor. Satsningen ska ge fiskeföretag möjlighet att investera för att anpassa sina verksamheter till nya förutsättningar för fiske. Stödet kan ge yrkesfiskare möjlighet att få större avkastning på sin fångst utan att de fiskar mer än tidigare. Här kan man till exempel få stöd för inköp av kylanläggningar för att hålla fångsten vid god kvalitet, investeringar för att kunna förädla sin fångst eller för att få möjlighet att sälja fångsten direkt till konsumenterna och därigenom undvika mellanhänder.

Stöd för definitivt upphörande av fiskeverksamhet för torskfiskare i Östersjön

Under senare år har situationen för Östersjöns torskbestånd försämrats. EU-kommissionen införde i juli 2019 nödåtgärder för att skydda det östra lekbeståndet för torsk och begränsningar i fiskemöjligheter utökades under 2020. Detta har inneburit kraftigt minskade möjligheter att fiska torsk i Östersjön. Regeringen har därför beslutat att införa stöd för definitivt av fiskeverksamhet – så kallat skrotningsstöd.

Jordbruksverket tillför 35 miljoner kronor till skrotningsstödet. Stödet avser enbart torskfiskefartyg i Östersjön som påverkats särskilt negativt av begränsade fiskemöjligheter. Detta är inte ett stöd som är möjligt att söka för alla. De potentiella stödmottagare som lever upp till gällande kriterier och kan söka stödet kommer att kontaktas av Jordbruksverket.

Flera stöd stängs

I och med denna sista ändring av havs- och fiskeriprogrammet stängs flera stöd i programmet ner för nya ansökningar. De stöd som är möjliga att söka är

Mer information

Läs mer om det nya havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027

Kontaktperson för journalister

Andreas Mattisson
Biträdande avdelningschef, Jordbruk- och analysavdelningen
E-post: Andreas.Mattisson@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 51 98

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!