Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Länsstyrelsens fisketillsyn beslagtog i helgen en stor mängd olagliga nät på olika platser i Kalix skärgård. Den totala nätlängden uppgick till närmare 900 meter. I beslagen ingick också en ryssja som legat ute under lång tid och samlat på sig stora mängder fisk.

Länsstyrelsens fisketillsyn resulterade i helgen i beslag av ett 30-tal nät på fem olika platser i Kalix skärgård. Näten var olagligt utlagda innanför sjökortets 3-meterslinje och vissa saknade giltig märkning. Andra nät var märkta med en yrkesfiskares beteckning men när fiskaren kontaktades kände han inte till näten.

– Det kan förekomma att man märker sina nät falskt så att våra tillsynsmän ska tro att det är en yrkesfiskare med dispens som fiskar, säger Dan Blomkvist på Länsstyrelsen. Våra tillsynsmän kontrollerar emellertid detta genom att ringa till den fiskare som har beteckningen.

Fångar utan urskiljning

De flesta av näten var nyligt utlagda och innehöll ingen fisk. Andra nät hade legat ute en tid och innehöll fisk som bland annat harr och havsöring.

I beslagen ingick också en ryssja som legat ute lång tid och innehöll stora mängder med död och rutten fisk. På grund av ryssjans storlek tillkallades kustbevakningen som har tillgång till stora båtar och utrustning för att ta hand om större fiskeredskap.

– Redskap som lämnas kvar i sjön fortsätter att fånga och döda fisk och sjöfåglar under lång tid, säger Dan Blomkvist. Om vi hittar redskap med död och ruttnande fisk så bedöms de vara spökredskap eller marint skräp och tas upp för destruktion och det spelar ingen roll om det är nät, mjärden eller ryssjor.

Fisk som fångas på nät skadas ofta svårt och de är därför sällan möjliga att återutsätta. Öringen är speciellt känslig och dör ofta snart efter att den fastnat i nätet. Nätfiske kan också vara problematiskt eftersom det är en icke-selektiv fiskemetod vilket innebär att den fångar alla fiskarter utan urskiljning om bara deras storlek stämmer någorlunda väl överens med nätmaskornas storlek.

 

width=460

En ryssja med död och ruttnande fisk tas upp för beslag och destruktion. Foto: Länsstyrelsen 

Bakgrund

Sedan hösten 2006 är det förbjudet att lägga nät på grundare vatten än tre meter enligt
gällande sjökort, under våren (1 april – 10 juni) och under hösten (1 oktober – 31 december). De skärpta reglerna för nätfisket har kommit till främst för att skydda den utrotningshotade havsöringen men skyddar även arter som till exempel harren som leker på grunt vatten på våren.

Dan Blomkvist Länsfiskekonsulent

E-post till Dan Blomkvist

Telefon 070-309 60 94

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera