Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

I ett pressmeddelande säger Centerpartiet Stockholm att man måste gå längre än att bara flytta ut trålgränserna för att skydda strömming och sill, alla monstertrålare måste bort från Östersjön! Något många håller med om…

– Centerpartiet i Region Stockholm är positiva till det uppdrag som regeringen nu lämnat till Havs- och vattenmyndigheten (HaV) om att flytta ut trålgränsen från 4 till 12 nautiska mil på prov. Centerpartiet vill dock gå längre och förbjuda storskaligt industrifiske helt och hållet i Östersjön.

-Att regeringen nu flyttar ut trålgränsen på prov är ett steg i rätt riktning. Det kommer att innebära en fredning av viktiga områden för strömmingen som ger fisken en chans att återhämta sig. Det kommer också gynna det traditionella, småskaliga och hållbara kustfisket som idag helt har kollapsat under trycket av det industriella storskaliga trålfisket, säger Gustav Hemming (C), skärgårdsregionråd i Region Stockholm.

Regeringens uppdrag som nu överlämnats till Havs- och vattenmyndigheten går ut på att upprätta försöksområden längs ostkusten från Kalmar i syd till Bottniska viken i norr.

Utflyttningen av trålgränsen från 4 till 12 nautiska mil är ett tidsbegränsat vetenskapligt projekt fram till 2027 där fiske med svenska, danska och finska fartyg större än 24 meter förbjuds fiska inom ett område mellan fyra och tolv nautiska mil. Syftet är att långsiktigt undersöka orsakerna till den negativa utvecklingen av strömmingsbeståndet i Östersjön.

-Jag tror att risken är att det här är en väl försiktig åtgärd som har en begränsad effekt på strömmingens chans att kunna återhämta sig. Försiktighetsprincipen bör användas till strömmingens fördel, inte till industritrålarnas. Vi i Centerpartiet i Region Stockholm vill gå ännu längre och förbjuda storskaligt industrifiske med jättetrålare helt och hållet, till att börja med framför allt i Ålands hav, Bottenhavet och Bottenviken, säger Gustav Hemming.

Fakta och bakgrund

 • Ett av syftena med forskningsprojektet är att särskilja fiskets påverkan från andra påverkansfaktorer såsom miljö- och klimatfaktorer, påverkan av predation av exempelvis säl och skarv samt konkurrens med andra fiskarter.
 • Fiske med fartyg mindre än 24 meter ska begränsas inom området för att förhindra en omstrukturering av flottan och säkerställa att uttaget från dessa fartyg inte ökar och motverka syftet med åtgärden.
 • Trålgränsen räknas från den så kallade baslinjen som är en tänkt lågvattenlinje längs kusten. Där det finns öar och skärgård dras baslinjen längs de yttersta uddarna.
 • I Östersjön finns i dag 16 så kallade trålområden innanför trålgränsen på fyra nautiska mil (7,4 km) från baslinjen*. De härrör från när gränsen instiftades i början av 1900-talet. Syftet var att skydda lekande och uppväxande bestånd vid kusten och samtidigt ge småskaliga lokala kustfiskare en chans att trålfiska sill/strömming. Villkoren i dessa områden kan variera något, men generellt gäller att trålfartyg får fiska i dessa områden om de:
  -är under 24 meter
  -har en motorstyrka på mindre än 450 kW
  -använder trålnät med maskstorlek på minst 32 millimeter
  -inte fiskar närmare land än 1 000 meter

Läs fler relaterade artiklar här!

Sportfiskeprylar

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera